ČLÁNOK
Privatizácia SLSP má podľa Heso najväčší prínos pre občanov
17. januára 2001

Privatizácia Slovenskej sporiteľne (SLSP) má podľa aktuálneho hodnotenia vládnych opatrení v rámci projektu Heso (Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení) najvyšší prínos pre občanov z hľadiska prínosu k rastu kvality života. Z 300 možných bodov dostal od členov hodnotiacej komisie 167,2 bodov. Vyplýva to z analýzy zverejnenej Stredoeurópskym inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Najnižší prínos malo zvýšenie odvodov do fondov za zamestnancov, ktoré získalo mínus 89,4 bodu. Najnižšie možné ohodnotenie je mínus 300 bodov.

Druhou najvyššou známkou po privatizácii SLSP ohodnotili členovia komisie zákon o sudcoch a prísediacich, tzv. sudcovský kódex. Všeobecný súhlas panoval aj s návrhom demonopolizácie zákonného poistenia motorových vozidiel. Jedným z najhoršie hodnoteným opatrením bola novela zákona o lotériách a štátny rozpočet na rok 2001.

Hodnotenie komisie sa týkalo opatrení prijatými v poslednom štvrťroku predchádzajúceho roka. Rating obdobia sa zvýšil z 59,3 bodu v druhom štvrťroku na 64,7 bodu. Za obdobie od druhého štvrťroka predchádzajúceho roka do konca decembra získal najvyššie hodnotenie 281,1 bodu vstup Slovenska do OECD a najmenej bodov mínus 147 odsunutie reformy verejnej správy.

Projekt Heso pripravil Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v spolupráci s Centrom pre hospodársky rozvoj. Hodnotenie opatrení prebieha štvrťročne. Členovia komisie priradia vybraným opatreniam reálne číslo z intervalu -3 až +3 podľa miery súhlasu s opatrením, percentuálne vyjadria dôležitosť opatrenia a stručne zdôvodnia hodnotenie. Hodnotenia členov komisie sú subjektívneho charakteru. Na základe hodnotení sa zostavuje rebríček opatrení usporiadaných podľa násobku priemeru mier súhlasu členov komisie a priemeru koeficientov dôležitosti opatrenia.

Členmi komisie sú predstavitelia nezávislých ekonomických inštitúcií, ekonomickí žurnalisti, ale aj zástupcovia univerzít a samosprávnych inštitúcií. Projekt nemá poskytovať odborné východiská pre činnosť kompetentných orgánov, ale len sprostredkovať občanom názor odborníkov na závažné navrhované a realizované opatrenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS