ČLÁNOK
Privatizácia SLSP až v januári
13. novembra 2000

Slovenská ministerka financií Brigita Schmögnerová oznámila, že konečná zmluva o privatizácii majoritného podielu v Slovenskej sporiteľni, a.s. (SLSP) by sa mala podpísať začiatkom januára. Pritom Ministerstvo financií SR chcelo sprivatizovať banku do konca tohto roku. „Finálna zmluva by sa mala podpísať v priebehu prvých 10 januárových dní,“ povedala Schmögnerová.

Záujemcovia o podiel nemohli priamo odpovedať na otázky médií kvôli záväzkom mlčanlivosti, spojeným s kontraktom. Podľa správ z trhu majú záujem o podiel v sporiteľni rakúske banky Bank Austria a Erste Bank a talianska banka Unicredito. Sporiteľňa dosiahla za prvých deväť mesiacov tohto roku neauditovaný hrubý zisk vo výške 694,3 mil. Sk, pričom k 30. septembru predstavovali jej aktíva 185,6 mld. Sk a kapitálová primeranosť 12,36 %. SLSP si s 21,8-percentným podielom na bilančnej hodnote sektora udržiava prvé miesto medzi slovenskými bankami.

Podľa pôvodného harmonogramu mali záujemcovia predložiť finálne privatizačné ponuky do 15. novembra. S ich vyhodnotením sa rátalo do 24. novembra. Ku koncu októbra predstavoval podiel ministerstva financií SR na základnom imaní banky, ktoré je 6,374 mld. Sk, takmer 67,5 %. Fond národného majetku vlastnil 29,72 % akcií SLSP a RIF sa na základnom imaní banky podieľal 2,82 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS