ČLÁNOK
Privatizácia Slovenských telekomunikácií sa radí medzi najvýznamnejšie v regióne
7. mája 2001

Predaj Slovenských telekomunikácií (ST) v minulom roku bol podľa Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) treťou najvýznamnejšou privatizačnou transakciou spomedzi transformujúcich sa ekonomík. Pred ST, kde hodnota transakcie dosiahla v prepočte 939 mil. USD, sa umiestnil jedine predaj poľského telekomu Telekomunikacja Polska s hodnotou 4,3 mld. USD a ruskej spoločnosti Onako podnikajúcej v oblasti ťažby ropy a zemného plynu, kde cena predstavovala 1,08 mld. USD.

Predaj ST sa podpísal na skutočnosti, že spomedzi všetkých tranzitívnych postkomunistických krajín zaznamenalo Slovensko v minulom roku druhý najvyšší čistý prílev priamych zahraničných investícií (PZI) pripadajúci na jedného obyvateľa. Podobne aj predaj 35-percentného podielu spoločnosti Telekomunikacja Polska francúzskemu France Telecom sa podpísal na vysokom príleve zahraničných investícií do Poľska, ktoré dosiahli zhruba 9 mld. USD. V oboch krajinách sa tak na príleve zahraničných investícií významne podpísal pokrok v privatizácii veľkých štátnych podnikov.

Ako sa však blíži dokončenie privatizácie veľkých korporácií, podľa EBRD bude dôležité pritiahnuť zahraničné investície aj do výstavby na zelenej lúke a do súkromných spoločností. To si podľa banky vyžiada vytvorenie vhodného ekonomického prostredia. Za veľmi významnú označuje stabilitu a predvídateľnosť vládnej politiky, vymáhateľnosť práva a efektivitu štátnej správy, vrátane boja s korupciou. EBRD pritom varuje, že stredoeurópske tranzitívne štáty ponúkajú horší pomer medzi rizikom a potenciálnou ziskovosťou v porovnaní s inými rozvíjajúcimi sa trhmi i oproti vyspelým krajinám.

Čistý prílev PZI do SR dosiahol v minulom roku podľa banky 1,5 mld. USD, pričom Národná banka Slovenska oficiálne vykázala prílev kapitálu v objeme 1,976 mld. USD. Celkom do stredoeurópskych, balkánskych a pobaltských postkomunistických ekonomík vlani prišlo podľa odhadu EBRD 20,83 mld. USD, na čom sa Slovensko podieľalo 7,2 percentami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS