ČLÁNOK
Privatizácia rakúskej pošty by sa mala zacat už toto leto
6. marca 2003

Prvé kroky v privatizácií rakúskej poštovej spolocnosti Österreichische Post AG by sa mali uskutocnit už toto leto, najneskôr však v jeseni. Podla hovorkyne rakúskeho hodlingu ÖIAG, ktorý ma na starosti správu štátneho majetku, Viktorie Kicklingerovej, po prizvaní potenciálnych záujemcov v lete sa konecná zmluva uzatvorí do desiatich mesiacov.

Za favorita v privatizácii rakúskych pôšt sa považuje nemecká Deutsche Post. ÖIAG však túto informáciu dementovala s tým, že najprv musia prizvat všetkých záujemcov, medzi ktorých patria poštové spolocnosti zo Španielska, Francúzska, Švajciarska a Škandinávie.

Otvorenou otázkou zostáva aj výška podielu, ktorý by sa mal sprivatizovat. Hovorkyna ÖIAG však nevylucuje, že zahranicný partner by mohol získat väcšinový podiel. Podla Financial Times Deutschland, sprivatizovat by sa mal až 74,9-percentný podiel. Cena by sa mala pohybovat od 1,5 mld. eur do 2 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS