ČLÁNOK
Privatizácia Poštovej banky bude na programe vlády o týždeň
16. augusta 2001

Vláda neprerokovala informatívny materiál o naložení s akciami štátu v Poštovej banke, a.s. Bratislava (PB), podľa ktorého by mali byť akcie banky vo vlastníctve Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo) predané strategickému investorovi na základe medzinárodného tendra. Tento materiál by mala schváliť až na budúcotýždňovej schôdzi. O odloženie tohto bodu programu požiadala ministerka privatizácie Mária Machová s odôvodnením, že v prípade nakladania s majetkom štátu je potrebné riadne prerokovanie materiálu, ktorý mal doteraz iba informačný charakter.

Tender na predaj majority v banke by mal byť podľa harmonogramu privatizácie vyhlásený v septembri a potenciálni investori by mali svoj predbežný záujem potvrdiť prevzatím informačného memoranda v októbri. Svoje nezáväzné ponuky by mali predložiť do 15. novembra a due diligence v banke vykonať v decembri. Záväzné ponuky a výber víťazného kandidáta sa očakáva v januári budúceho roka. V súčasnej dobe sa uskutočňujú záverečné práce na príprave informačného memoranda pre strategických investorov. Vypracovaniu informačného memoranda predchádzal audit, ktorý vykonala spoločnosť KPMG.

Podľa memoranda o porozumení akcionárov Poštovej banky podpísaného v marci sa bude predaj štátom vlastnených akcií strategickému investorovi koordinovať s predajom minoritných akcionárov. Majetkový podiel SKo, ktorý predstavuje 46,82 % a Istrokapitálu, a.s., ktorý vlastní 34,25 %, sa budú predávať spoločne. Strategický investor tak bude môcť získať minimálne dvojtretinový podiel na základnom imaní banky. Týmto spôsobom sa dosiahne maximálny výnos z predaja týchto majetkových podielov v prepočte na jednu akciu.

Slovenská pošta, ktorá má v banke 12,24 % akcií, nemá prioritný záujem znížiť svoj podiel v PB, avšak nevylučuje, že vyvinie maximálne úsilie zúčastniť sa koordinovaného predaja časti akcií zo svojho portfólia, ak to bude pre ňu výhodné a ak si ponechá doterajší rozsah výkonu akcionárskych práv.

Úspešnému naplneniu predaja majetkových podielov musia predchádzať ďalšie opatrenia smerujúce k zlepšeniu finančnej pozície PB, ako napríklad dokončenie ozdravenia portfólia banky za aktívnej účasti akcionárov banky a dokončenie organizačnej a personálnej reorganizácie banky. Treba tiež zosúladiť strategické zmluvné vzťahy banky na úroveň a kvalitu obvyklú u potenciálnych zahraničných záujemcov, čo predpokladá aktívnu spoluprácu banky so Slovenskou poštou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS