ČLÁNOK
Privatizácia NCHZ trvá takmer sedem rokov
3. septembra 2001

Novácke chemické závody (NCHZ) v Novákoch sa privatizovali v niekoľkých etapách. Každý z nich priniesla zvláštny slovenský privatizačný folklór. Počas každej vlády nechýbali žaloby, predbežné opatrenia, súdy a pranie špinavého prádla. Akcie menili majiteľov rýchlejšie ako sa v letných mesiacoch menia ponožky

Po prvý raz sa NCHZ privatizovali za vlády Jozefa Moravčíka. FNM uzavrel zmluvu o predaji 813.485 (51%) akcií NCHZ v prospech českej firmy Inekn po voľbách 3. novembra1994. V januári 1996 spoločnosť Inekon pristúpila po takmer trojročných ťahaniciach s FNM ku kompromisnému spôsobu privatizácie, a to tak, že po 34% podnikových akcií mal získať FNM SR a Inekon, 29% zamestnanecká a.s. a zvyšok Reštitučný investičný fond. Inekon však túto dohodu podmienil tým, že FNM uzná platnosť kúpnej zmluvy z novembra 1994, ktorou získal Inekon v Novákoch 51% akcií. Inekon sa zaviazal, že prevedie 17% do zamestnaneckej a.s. a ďalších 12% mal do nej vložiť FNM SR.

Pražská firma tvrdila, že si splnila všetky povinnosti, ktoré jej zo zmluvy vyplývali vrátane včasného zaplatenia kúpnej ceny. Predstavitelia FNM napriek tomu začali túto zmluvu spochybňovať. Jej právoplatnosť však potvrdil najskôr Mestský súd v Bratislave a jeho rozhodnutie potvrdil aj Najvyšší súd SR. Oba rozsudky sú vykonateľné už od 22.10.1996. Keďže FNM odmieta akcie dobrovoľne previesť, Inekon požiadal o výkon exekúcie. Súdny exekútor vydal začiatkom februára t.r. exekučný príkaz SCP na odobratie 813.485 akcií, ktoré sú v súčasnosti stále na účte FNM v SCP. To síce exekučný príkaz podľa konateľa firmy Inekon J. Trávníčka uznáva, odmieta ho však realizovať. „Dôvody, ktoré uvádza SCP, nemajú nijaké právne opodstatnenie. Nechápem, či SCP chráni toho, kto má vykonateľné rozhodnutie súdu a príkaz exekútora, alebo toho, kto nerešpektuje právo a rozsudky súdov,“ povedal J. Trávníček pre denník Pravda 15. marca 1997.

Akcie podniku FNM zablokoval na svojom účte od 29.10.1996. Zablokovanie však nebolo vyznačené na výpise z účtu SCP. Podľa J. Trávníčka to znižuje dôveryhodnosť výpisov z účtu v SCP. V súčasnosti sú akcie NCHZ zablokované na účte FNM už aj na príkaz exekútora. FNM a ani nikto iný preto s nimi nemôže bez súhlasu exekútora nakladať. „Ak by sa tak predsa len stalo, bolo by to právne neúčinné,“ povedal J. Trávníček. FNM SR na svojom 67. zasadaní rozhodol o tom, že 49% akcií a.s. Novácke chemické závody Nováky (NCHZ) nadobudla a.s. PT Nova Bratislava za 187,6 mil. Sk. Riaditeľom PT-Nova bol Marián Mojžiš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Petrimexu. Petrimex v tom čase založil poisťovňu Slovenská životná, a.s. Bratislava. A.s. Petrimex Bratislava dnes už neexistuje. Firma vstúpila podľa teletextu STV do konkurzu na základe rozhodnutia 7.4. Krajského súdu v Bratislave. Na Krajský súd v Bratislave sa prihlásilo a dostavilo celkovo 186 veriteľov, ktorí sa dožadujú zaplatenia sumy spolu vyše 1 mld Sk. Anton Rakický, bývalý riaditeľ Petrimexu pre Nový čas povedal: „Môj nástupca firmu vytuneloval a nekompetentným riadením priviedol ku krachu. O tom existujú nevyvrátiteľné dôkazy.“

Akcie zmizli

Prostredníctvom priameho obchodu na BCPB 8.7. 1997 zmenilo majiteľa 51% akcií a.s. Novácke chemické závody Nováky (NCHZ). Objem obchodu bol 1,2 mld Sk. NO to nezávisle od seba potvrdili dvaja členovia BCPB. Radosť firmy Inekon Praha, na ktorej účet pred troma dňami previedol FNM SR po takmer dva a pol roku 51% podiel a.s. Novácke chemické závody Nováky, netrvala veľmi dlho. Riaditeľ Inekonu Josef Hušek sa 11. júla 1997 v bratislavskom SCP presvedčil, že podiel jeho firmy je 49%. „Niekto z účtu svojvoľne previedol 2% akcií niekde inde,“ povedal. Pre Národnú obrodu 11. júla povedal: „Je to neuveriteľné a ohromujúce, zatiaľ nevieme pôvodcu tejto transakcie, ktorú považujeme za protiprávnu, ani identifikovať. Celú situáciu musíme posúdiť a dohodnúť sa, čo podnikneme. Každý zahraničný subjekt musí zvážiť investície na takom rizikovom trhu, akým sa Slovensko stalo.“ Agentúra SITA priniesla vysvetlenie tohto obchodu 14. júla. Obchod v objeme 32.000 kusov realizoval v stredu (9.7.) a v objeme 128.000 kusov v piatok (11.7.) člen Burzy cenných papierov v Bratislave. Konal na základe príkazu a uzatvorenej komisionárskej zmluvy. Príkaz na obchody dávala spoločnosť Lifox, o. c. p., a. s.

Denník Národná obroda vyhľadal firmu Lifox, o. c. p., a.s. na pôde FNM. Riaditeľ spoločnosti Lifox Igor Bielčík rokoval na odbore kapitálového trhu FNM. V tejto súvislosti mu NO položila otázku, ktorá sa týkala prípadnej účasti spoločnosti na transakcii s akciami NCHZ. I. Bielčik povedal: „Napíš tam, že ste ma nezastihli.“ Na otázku, či ho zastihnú zajtra, povedal: „Nezastihnete ma ani zajtra.“

FNM ústami Karola Danysa, riaditeľa sekcie kapitálového trhu vyhlásil 17. júla 1997, že nejde o žiadne „ukradnutie akcií“, ani o záhadné konanie neznámych osôb, ale iba o to, že FNM SR postupuje podľa platných právnych predpisov za účelom uplatnenia svojich peňažných pohľadávok voči s.r.o. Inekon Praha.

Spoločnosť Inekon 18. júla 1997 oznámil, že odstúpi od zmluvy s FNM SR, na základe ktorej sa mala stať majiteľom 51% akcií a.s. Novácke chemické závody Nováky (NCHZ). „Chceme odstúpiť od zmluvy a podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože z nášho účtu bolo protiprávne odcudzených niekoľko percent akcií,“ uviedol Hušek pre Hospodářské noviny.

Ľudovít Černák 7. augusta 1997 povedal, že za zmiznutím balíka akcií NCHZ z účtu českej spoločnosti Inekon stojí bývalý minister hospodárstva Ján Ducký. Ducký, rodák z Lehoty pod Vtáčnikom (obec blízko Novák v okrese Prievidza), mal podľa viacerých zdrojov blízkych NCHZ, eminentný záujem o prinavrátenie akcií NCHZ, ktoré vlastnil Inekon, do slovenských rúk. „Keď sa na kauzu Inekonu pozerám z hľadiska obchodného práva, tak musím povedať, že ide o gangsterstvo,“ vyhlásil podpredseda SDĽ Peter Magvaši o týždeň neskôr. Riaditeľ spoločnosti Petrimex a PT-Nova M. Mojžiš je súčasne v orgánoch spoločnosti M & G – Brokerage House, o.c.p., a.s., a prevod akcií NCHZ sa podľa jeho z 15. júla vyjadrenia uskutočnil „cez nich alebo priamo.

Podiely v pohybe

Akcie NCHZ boli vždy v pohybe. Na účtoch, ktoré zmenili po odchode z FNM nevydržali dlho. Podľa výpisu SCP SR z 28.1. 1998 o prekročení limitov majetkových podielov v akciových spoločnostiach je majiteľom 24,52%a akcií Nováckych chemických závodov (NCHZ) Rostislav Melichárek. Bol bývalým výkonným riaditeľom firmy PT-Nova, ktorá na neho za prevod akcií podala trestné oznámenie. V novembri 1998 predstavitelia 1. garantovanej a 1. dôchodkovej potvrdili, že získali akcie Nováckych chemických závodov (NCHZ) od PT-Nova v rámci vysporiadania vzťahov medzi veriteľom a dlžníkom.

Začiatkom roku 1999 Inekon vyhlásil, že vráti Fondu národného majetku SR 41 % akcií NCHZ, ktoré boli v prospech neho blokované. „Nechceme škandál a nechceme viesť súdne spory s vládou, na ktorú sme čakali štyri roky,“ zdôraznil Hušek 14. apríla 1999 v rozhovore pre agentúru SITA. Akcie sa vrátili na účet FNM 14. augusta 1999.

V auguste minulého roku sa rozhodlo o tom, že sa sprivatizuje 41 % akcií NCHZ. FNM SR 30. mája tohto roku zverejnením inzerátu odštartoval výberové konanie na predaj 40,97% akcií a.s. Novácke chemické závody. Najvyššiu ponuku podľa agentúry SITA dala kanadská spoločnosť Exall Resource Ltd. Výberová komisia odporučila 31.7. víťaza tendra na predaj akcií 40,97% akcií Nováckych chemických závodov (NCHZ). V priebehu privatizácie podpísala memorandum so spoločnosťou 1. garantovaná. Za svoju ústretovosť dostala 1. garantovaná od Kanaďanov ponuku na kapitálový vstup do rumunskej chemickej spoločnosti Oltchim. Práve jej nedávnou akvizíciou odštartoval Exall expanziu do východnej Európy. Za balík akcií NChZ by mala kanadská firma zaplatiť štátu 275 mil. Sk.

Exall v Rumunsku bez výsledkov

Spoločnosť Exall Resources Limited vydala verejne obchodovateľné akcie. Obchoduje sa s nimi na Torontskej burze. Pred piatimi rokmi ich cena dosahoval 70 až 90 centov. Naposledy sa obchodovali po 23 centov za kus. Spoločnosť je podľa konsolidovaných hospodárskych výsledkov stratová. Výročná správa za rok 2000 hovorí o tom, že firma mala ku koncu roku 1999 stratu 1,18 mil. USD a koncom minulého roka 4,07 mil. USD. Strata na jednu akciu v roku 1999 dosiahla 0,04 centa a koncom minulého roku strata na akciu dosiahla 0,13 centov. Podľa výročnej správy si kvôli kúpe spoločnosti Oltchim v Rumunsku chcela spoločnosť najať investičnú banku Josephtal & Co. Inc z New Yorku na to, aby vydala akcie, ktorými sa mala financovať akvizícia.

Exall Resources Limited však rumunskej vláde nezaplatil. Denník Financial Times 26. augusta tohto roku uviedol, že rumunská vláda anulovala privatizačný kontrakt, ktorý sa týka privatizácie chemického gigantu Oltchim. Kanadská spoločnosť Exall, ktorá mala získať 53 % akcií podniku podala protest a súd pozastavil právoplatnosť rozhodnutia vlády.

Predstavitelia rumunskej Agentúry pre privatizáciu a riadenie aktív (APAPS) oznámili, že museli zrušiť výsledky privatizácie Oltchim, pretože kanadská spoločnosť Oltchim v určený termín nepreviedla finančné prostriedky, ktorými mala zaplatiť zmluvou určenú čiastku. Zmluvu o predaji 53 % akcií podniku Oltchim podpísali v apríli tohto roku. Exall mala zaplatiť 10 mil. USD a ďalších 150 mil. USD počas troch rokov.

Agentúra oznámila, že prijaté rozhodnutie nie je dôkazom toho, že by sa Rumunsko odkláňalo od kurzu reforiem a podpory trhovej ekonomiky. APAPS oznámila, že presne vie, že jej základnou funkciou je privatizácia podnikov a praktická realizácia zmlúv dosiahnutých v tejto oblasti. Agentúra v oficiálnom komuniké tvrdí, že súčasne prejavuje pochopenie a pružnosť keď majú kupujúci problémy.

Manžéri Exall tvrdia, že práve teraz je tento prípad. Začiatkom augusta bola v rumunskom podniku havária a chcú s vládou prehodnotiť podmienky zmluvy. Rumunská APAPS vyhlásila, že nebude konať po nátlakom. „Prejav pružnosti ne znamená, že agentúra tak významný a veľký podnik ako Oltchim odovzdá do rúk takým investorom, ktorý neberú do úvahy podmienky kontraktu a ospravedlňujú svoje správanie okolnosťami, ktoré nezodpovedaj skutočnosti, konštatuje komuniké APAPS. Odborníci agentúry si myslia, že havária v podniku nie je veľká a nemala ovplyvniť výsledky kontraktu s Exall. Oltchim je jedným z najväčších rumunských podnikov. Vo firme pracuje 7000 zamestnancov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS