ČLÁNOK
Privatizácia majetku s hodnotou takmer 650 mil. Sk
28. septembra 1999

Obce už prejavili záujem o privatizáciu 67 obvodných zdravotných stredísk (OZS), u zvyšných 94 zariadení vyberie ministerstvo privatizáciu formou verejnej súťaže, bezodplatným prevodom alebo priamym predajom vopred určenému záujemcovi. V ďalších 20 prípadoch sa už uskutočnil bezodplatný prevod na obec, u 33 OZS ministerstvo prevod navrhlo či začalo.

Riaditelia jednotlivých zdravotníckych zariadení majú do konca septembra predložiť základné privatizačné projekty. Po ich vyhodnotení približne v polovici októbra by mal mať rezort k dispozícii predbežné odhady príjmov. Do prvej etapy privatizácie určilo ministerstvo obvodné zdravotnícke strediská, 2 zdravotnícke servisné podniky a 2 závodné polikliniky. Účtovná hodnota jednotlivých zariadení sa pohybuje od niekoľkých desiatok tisícov korún až po niekoľko miliónov. Účtovná hodnota servisných podnikov, ktoré chce MZ vydražiť, je spolu 97,6 mil. Sk a zamestnávajú takmer 500 pracovníkov.

Najdôležitejším kritériom pri posudzovaní projektov je záruka poskytovania resp. zachovanie podmienok pre poskytovanie zdravotných služieb, čo bude zakotvené aj v kúpnej zmluve. Pri predaji priamo určenému záujemcovi sú splátky rozložené na 10 rokov, prvá splátka predstavuje 10 % kúpnej ceny. Navrhuje sa i možnosť zníženia kúpnej ceny až o polovicu následnými investíciami. Ministerstvo chce uprednostniť pri výbere zamestnancov predávaných zariadení.

Ministerstvo doteraz dostalo 11 základných privatizačných projektov na privatizáciu 23 zdravotníckych zariadení. Každý záujemca o privatizáciu zdravotníckeho zariadenia môže predložiť písomný podnet zriaďovateľovi alebo priamo na ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku, aj po 30. septembri. Akceptujú sa aj staršie podnety z rokov 1997 a 1998.

Zoznam zdravotníckych zariadení určených na privatizáciu v prvej etape odsúhlasila vláda 30. júna. Nie je záväzný a má informatívny charakter. Druhá etapa privatizácie sa začne na budúci rok. Návrh privatizovaných zariadení má vzísť zo širšej diskusie, do ktorej by sa mali zapojiť nielen zdravotnícke zariadenia, ale aj zdravotnícki pracovníci, profesijné združenia, komory, asociácie zamestnávateľov, odbory či Združenie miest a obcí Slovenska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS