ČLÁNOK
Pritiahnutie strategických investorov si žiada zvýhodnenia
7. novembra 2000

Pre prílev zahraničných investícií je dôležitá transparentnosť verejnej správy a jej schopnosť vynútiť dodržiavanie pravidiel podnikania. Pre strategických investorov je nutné, aby vláda vytvorila špecifické zvýhodnenia, v opačnom prípade by sa pozícia Slovenska v rámci silnej konkurencie transformujúcich sa krajín značne zhoršila. Na konferencii Top Management 2000 to uviedol podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Pri rozhodovaní zahraničných investorov o umiestňovaní investícií rozhoduje miera daňového zvýhodnenia, poskytnutie pozemkov s vybudovanou infraštruktúrou, možnosť získania príspevku na zamestnanosť a rekvalifikáciu pracovných síl a procedurálne zabezpečenie vybavovania investície. Na základe týchto údajov prebiehajú, ako uviedol I. Mikloš, rokovania o návrhu zníženia dane z príjmov. „Mala by sa znížiť hranica investícií, ktorá umožňuje zahraničným investorom využiť daňové prázdniny, na 100 mil. Sk v regiónoch menej než 10-percentnou nezamestnanosťou a 50 mil. Sk v ostatných okresoch. Daňové prázdniny by sa mali predĺžiť na 10 rokov,“ poznamenal I. Mikloš. Vláda v súčasnosti pripravuje nový zákon, ktorý by pre tzv. významných investorov rozšíril zvýhodnenia oproti súčasnému stavu.

Za dôležitý fakt vo vytváraní podmienok pre zvýšenie záujmu zahraničných investorov o Slovensko označil I. Mikloš vyčlenenie 550 mil. Sk z budúcoročného štátneho rozpočtu na budovanie priemyselných parkov, prípravu zákona o priemyselných zónach a transformáciu inštitúcií v oblasti podpory prílevu zahraničných investícií. Potenciálnych investorov podľa vicepremiéra pozitívne ovplyvní i vstup U.S. Steel a úspech Volkswagenu na Slovensku.

Z ďalších aktivít vlády na zlepšenie podmienok pre vstup zahraničných investorov I. Mikloš pripomenul stabilizáciu daňového systému, pripravované opatrenia na zlepšenie informovanosti v podnikovej sfére, na ochranu minoritných akcionárov, na zlepšenie záložného práva predovšetkým na hnuteľný majetok. Posilniť by sa tiež mala osobná trestno-právna zodpovednosť za konanie v spoločnosti a umožnenie mimosúdneho vyrovnania obchodných sporov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS