ČLÁNOK
Prístup k finančným zdrojom sa zlepšil
12. februára 2001

Dôsledkom makroekonomickej stabilizácie je aj zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre malých a stredných podnikateľov. Problémami však zostávajú vysoké odvodové zaťaženie, zložitý právny systém, deformácie trhu a rozdrobenosť inštitúcií poskytujúcich podporu malým a stredným podnikateľom. Konštatovala to Hospodárska rada vlády, ktorá sa zaoberala stavom, problémami a perspektívami malého a stredného podnikania (MSP).

Podľa vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša by sa mal zjednotiť systém poskytovania pôžičiek, pričom dôraz by mal byť prenesený viac do jednotlivých regiónov. Viac finančných prostriedkov by sa malo poskytovať aj prostredníctvom mikropôžičiek. Jedným z možných riešení je aj zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných živnostníkmi, pričom odvody za takto zamestnaných by naďalej počas šiestich mesiacov platil štát. „Je však potrebné preskúmať finančné a aplikačné dopady takéhoto riešenia,“ poznamenal I. Mikloš.

Závery HRV budú zapracované do komplexného materiálu Ministerstva hospodárstva o stave MSP, ktorým sa bude zaoberať aj vláda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS