ČLÁNOK
Príspevky do kapitalizačného piliera dosiahnu 9 % zo mzdy
29. septembra 2003

Na individuálne dôchodkové účty, ktoré budú v rámci kapitalizačného piliera spravovať a zhodnocovať súkromné správcovské spoločnosti, by malo od roku 2005 namiesto plánovaných 10 % smerovať len 9 % z hrubej mzdy zamestnanca. Rovnako na 9 % z pôvodne uvažovaných 10 % z vymeriavacieho základu sa zníži odvod občana do starobného dôchodkového fondu Sociálnej poisťovne (SP). Zvyšné 2 % by mali posilniť príjmy rezervného fondu SP. Na tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Ľudovít Kaník.

Do rezervného fondu SP, ktorý má slúžiť na vykrývanie prípadných deficitov v základných fondoch starobného poistenia, invalidného poistenia, nemocenského poistenia, poistenia v nezamestnanosti, garančného poistenia a úrazového poistenia, by tak malo smerovať namiesto 2,75 % až 4,75 % z vymeriavacieho základu zamestnanca. Takúto sadzbu budú do rezervného fondu odvádzať všetci občania, bez ohľadu na to, či zostanú účastníkmi priebežného piliera alebo si začnú na dôchodok sporiť v rámci kapitalizačného piliera.

„Výška odvodov do rezervného fondu sa bude môcť časom znižovať, čo vytvára priestor na celkové zníženie odvodového zaťaženia,“ povedal Kaník. Príspevky na osobné účty na úrovni 9 % z hrubej mzdy považuje za „dostatočne vysokú čiastku“.

Príspevky do kapitalizačného piliera bude spolu s odvodmi v rámci priebežného systému po dohode oboch ministrov vyberať Sociálna poisťovňa, súkromné dôchodkové spoločnosti ich budú len spravovať a zhodnocovať. „Prostriedky druhého piliera tak budú formálne súčasťou okruhu verejných financií,“ povedal minister financií Ivan Mikloš. Dôchodková reforma by tak týmto krokom nemala mať podľa neho žiadne negatívne dopady na celkový deficit verejných financií.

Koaličná rada sa ešte začiatkom septembra dohodla, že konštrukciu druhého piliera dôchodkovej reformy navrhne vláda tak, aby celkový fiškálny deficit spôsobený zavedením sporenia na dôchodok nebol vyšší ako 1 % HDP ročne. Toto opatrenie súvisí s plnením Maastrichských kritérií pre zavedenie eura, v rámci ktorých by mal byť deficit verejných financií krajiny pre prijatie spoločnej meny do 3 % hrubého domáceho produktu. Dohodou na posilnení rezervného fondu SP a jednotným výberom poistného v rámci oboch pilierov Sociálnou poisťovňou by sa malo naplniť uznesenie koaličnej rady o dodržaní jednopercentného deficitu verejných financií k HDP ročne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS