ČLÁNOK
Pripravuje sa prvá obchodná ponuka ADSL služieb
25. marca 2003

Slovanet úspešne ukoncil technologický test a pripravuje obchodnú ponuku pripojenia internetu technológiou ADSL pre koncových užívatelov. Po skúsenostiach z Ciech, kde už Slovanet Holding ADSL poskytuje, je pravdepodobné, že až 80 percent ceny konecného produktu bude závislých od Slovenských telekomunikácií. So zvyšnými asi dvadsiatimi percentami budú môct pracovat ostatní poskytovatelia.

„Minulý týžden prebehli rokovania so Slovenskými telekomunikáciami, na ktorých sme riešili posledné technické otázky testovacej prevádzky ADSL. Zatial bez úspechu sme sa snažili získat bližšie informácie týkajúce sa ponuky produktového modelu ST pre poskytovatelov internetu. Aby Slovanet urýchlil spustenie služby, zacali sme pripravovat obchodnú ponuku ADSL“, povedal Peter Mácaj, výkonný riaditel Slovanetu.

Slovanet testoval technológiu ADSL od 7. do 20. februára v dvoch bratislavských lokalitách. Osobne sa ho zúcastnil aj generálny riaditel Peter Koždon. Odborníci Slovanetu v nom overili vzájomnú kompatibilitu a technické parametre pripojenia. Výsledky testu však nebolo možné zverejnit, pretože Slovanet sa zmluvne zaviazal o týchto skutocnostiach mlcat.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je technológia, ktorá poskytuje užívatelovi asymetrický dátový prístup, tzn., že v smere od poskytovatela služby k užívatelovi je prenosová rýchlost vyššia ako v smere od užívatela k poskytovatelovi služby. Jej výhodou oproti bežnému dial-upovému pripojeniu sú najmä vyššia prenosová rýchlost a možnost použit viaceré spôsoby tarifikácie (napr. flatrate).

Slovanet je jedným z najväcších poskytovatelov integrovaných komunikacných služieb pre firemný segment na Slovensku. Spolocnost poskytuje služby internetu, virtuálne privátne siete, hlasové služby a bezpecnostné riešenia menším a stredným podnikom, ako aj velkým slovenským organizáciám. V súcasnosti je Slovanet medzinárodným holdingom, medzi clenov ktorého patria okrem slovenského Slovanetu a ViaPVT aj spolocnost SkyNet, ktorá hrá významnú úlohu na trhu komunikacných a bezpecnostných služieb v Ceskej republike. Podiel Slovanetu na trhu podnikových infokomunikacných služieb Slovenska je viac ako 20 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS