ČLÁNOK
Pripravuje sa mimoriadne valné zhromaždenie
14. decembra 1998

Výsledok rozhovorov bol prezentovaný a odsúhlasený na dnešnom valnom zhromaždení,“ povedal dnes po skončení MVZ VSŽ Holding, a.s., v Košiciach staronový člen dozornej rady spoločnosti Jaroslav Gruber. Zároveň je aj predsedom odborárskej a.s. Hutník – 10,2 % akcionára VSŽ Holding, iniciátora dnešného MVZ. Na VZ schválili akcionári, vlastniaci 56,47 % akcií spoločnosti nové zloženie vrcholných orgánov firmy, keď pred jeho konaním odstúpili doterajší členovia predstavenstva a dozornej rady (DR). Nové predstavenstvo VSŽ Holding tvoria Ladislav Drabik, Gabriel Eichler a Thomas Graham, členmi novej DR sú Peter Huňor, Albert Oberhofer a Ján Turčan, staronovými J. Gruber a Alexander Rezeš, ktorý sa dnes na prvom zasadnutí stal jej predsedom. Odborársky predák na otázku agentúry SITA, či vzhľadom na jeho opätovné zvolenie spolu s A. Rezešom za členov DR nepripúšťa možnosť prípadných rozporov medzi veriteľmi a VSŽ, odpovedal, že „bankári absolútne nemali výhrady voči doterajším členom DR“. Tie sa podľa neho týkali predchádzajúceho zloženia predstavenstva a „celého systému práce“. Ako ďalej uviedol, predseda DR bude iniciovať voľbu predsedu predstavenstva, ktorý bude podľa informácií agentúry SITA známy až v najbližších dňoch. Dôvodom je zotrvávanie členov predstavenstva spoločnosti L. Drabika a T. Grahama mimo územia SR. Predstavenstvo potom podľa slov J. Grubera vymenuje 6-členný výkonný manažment firmy. J. Gruber povedal, že novozvolené predstavenstvo bude pracovať v tomto zložení maximálne šesť mesiacov. „Je to neštandardný spôsob, lebo aj situácia je neštandardná, “ vyhlásil. V máji alebo v júni budúceho roka by sa teda podľa slov J. Grubera mali akcionári VSŽ Holding opäť zísť a na mimoriadnom alebo riadnom zhromaždení rozhodnúť o novom vrcholovom manažmente oceliarní. V súvislosti so zablokovaným balíkom akcií VSŽ na BCPB v prospech Slovenskej sporiteľne J. Gruber nevylúčil ani možnosť, že sa jeho majiteľom stane strategický zahraničný investor. „Nevylučujú sa žiadne varianty. Ide však o to, aby železiarne žili, aby sa rozvíjali a aby sa slovenská ekonomika mohla o ne naďalej opierať, “ dodal. J. Gruber pred novinármi odmietol úvahy o obavách z konkurenčných aktivít rakúskych oceliarní Voest Alpine Stahl, o ktorých by mohla svedčiť prítomnosť A. Oberhofera v novej dozornej rade. „Je zástupcom bánk, nie Voest Alpine. Musíme sa prispôsobovať požiadavkám a nátlaku bánk. Je to dočasné obdobie, ktoré je poistené z jednej aj z druhej strany, “ povedal. V reakcii na ďalšiu otázku však nevylúčil, že „títo ľudia nebudú hrať“ v prospech konkurencie. „Iné východisko nemáme. V zhode na dnešnom MVZ však hlasoval aj FNM SR. Je tu teda spoločný záujem, aby reštrukturalizácia VSŽ bola okamžitá, “ podčiarkol a pripomenul posilnenie kompetencií prezidenta VSŽ, o ktorom dnes rozhodli akcionári. J. Gruber dnes opäť potvrdil pokračovanie v nastúpenej stratégii „zoštíhľovania“ a reštrukturalizácie spoločnosti. Pripomenul dnešný zánik bez likvidácie spoločnosti VSŽ Konzult, s.r.o., ktorá bola výlučne administratívnou firmou, zlúčením s VSŽ Holding. Tento krok akcionárov si zároveň vynútil zvýšenie maximálneho počtu členov DR na deväť, s tým, že traja jej členovia budú zastupovať zamestnancov spoločnosti. „Som presvedčený, že rok 1999 bude rokom prirodzeného odchodu, nie hromadného prepúšťania zamestnancov VSŽ, “ uzavrel J. Gruber.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS