ČLÁNOK
Príprava delimitácie klasifikovaných úverov VÚB a SLSP končí
14. decembra 1999

V súčasnosti sa končia prípravné práce na delimitácii úverov z troch reštrukturalizovaných bánk do špecializovaných spoločností, ktorými sú Konsolidačná banka Bratislava, š.p.ú. (KBB) a Slovenská konsolidačná, a.s. (SK). Cieľom reštrukturalizačného procesu v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. (IRB), Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB) a Slovenskej sporiteľni, a.s., (SLSP) je dosiahnutie kapitálovej primeranosti na úrovni minimálne 8 %. Podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej je dosiahnutie tohto cieľa reálne do konca tohto roka. Uviedla to na pondelkovej tlačovej konferencii.
V rámci procesu ozdravenia bánk sa už uskutočnilo zvýšenie základného imania týchto bánk, ktoré je v druhom kroku doplnené dvojfázovou delimitáciou úverov. V prvej fáze sa delimitujú úvery v objeme približne 76 mld. Sk, z toho najviac z VÚB (45 mld. Sk), zo sporiteľne to bude zhruba necelých 23 mld. Sk a z IRB 8,8 mld. Sk. Táto operácia bude sprevádzaná vydaním úverov troch bánk obom konsolidačným inštitúciám na presúvané úvery, na ktoré udelí štát záruku.
„Nejde o odpúšťanie úverov, ale iba o zmenu veriteľa,“ zdôraznila ministerka, podľa ktorej cieľom takéhoto presunu je zlepšenie vymáhateľnosti týchto pohľadávok. Schmögnerová pritom za úspech označila alternatívu, že sa podarí vymôcť približne tretinu úverov v prípade KBB a 20 až 25 % v SK.
Do KBB presunú klasifikované úvery poskytnuté štátnym podnikom, obciam a mestám, ručené štátnymi orgánmi a FNM, ručené Slovenskou záručnou bankou, klasifikované úvery za poľnohospodárske družstvá, rozpočtové a príspevkové organizácie podnikajúce v zdravotníctve a poskytnuté podnikom postihnutým konverziou zbrojného priemyslu. Ich objem by mal dosiahnuť asi 12 mld. Sk.
SK pripadnú klasifikované úvery dané podnikom v konkurze, alebo na ktoré bol podaný návrh na jeho vyhlásenie, v ktorých prebieha likvidácia alebo bol na ňu daný súhlas alebo v prípade spoločností, ktoré boli medzitým zrušené, v celkovom objeme zhruba 64 mld. Sk. Slovenská konsolidačná by mala na rozdiel od KBB používať tzv. decentralizačný prístup získavania príjmov z pohľadávok, bude teda vo väčšej miere využívať externé služby. Obe inštitúcie môžu použiť ako nástroje pri vymáhaní pohľadávok konkurz, likvidáciu alebo reštrukturalizáciu, odpredaj, kapitalizáciu a sekuritizáciu pohľadávky.
Úvery, ktoré poskytnú reštrukturalizované banky konsolidačným inštitúciám, by nemali mať splatnosť dlhšiu ako 13 mesiacov. Podľa ministerky je tak možné, že časť týchto úverových zdrojov by sa už budúci rok transformovala na štátne dlhopisy, kedy sa plánuje emisia v objeme 10 mld. Sk. „V nasledujúcich rokoch by sa malo potom pokračovať v transformovaní na dlhopisy ďalej,“ dodala ministerka. Ministerstvo v budúcom roku počíta tiež so získaním pôžičky 400 mil. USD zo Svetovej banky na tento účel.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS