ČLÁNOK
Pripomienky k zákonu majú zatiaľ len všeobecný charakter
3. októbra 2001

Na jar tohto roku predstavitelia Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, Asociácie správcovských spoločností, Burzy cenných papierov v Bratislave a RM-Systému Slovakia kritizovali zákon o cenných papieroch a investičných službách. Kritika sa dotkla aj toho kto a koľko minerálky musel kúpiť za vlastné peniaze na seminár Ministerstva financií SR v jeho účelovom zariadení v Trenčianskych Tepliciach.

Spoločným mottom kritiky bolo tvrdenie, že návrh zákona obsahuje podľa predstaviteľov viacero zásadných chýb a nedostatkov. Tieto môžu privodiť vážne problémy vo fungovaní finančného trhu, paralyzovať činnosť niektorých inštitúcií kapitálového trhu a ohroziť právnu istotu investorov.

Štátny tajomník Ministerstva financií SR Viliam Vaškovič v rokoch 1994 až 1998 vynaložil dosť úsilia pre to, aby pri každej možnej príležitosti zdôrazňoval potrebu rozvoja kapitálového trhu a ochrany menšinových akcionárov. Aké sú príčiny toho, že sa náš kapitálový trh evidentne ocitol v kríze? Na túto otázku Vaškovič podrobne odpovedal roku 1997

Podľa neho sa neplnilo programové vyhlásenia vlády SR. Vláda nepodporovala kapitálový trh tak, aby sa stal transparentným, aby kvalitou služieb zodpovedal štandardu EÚ a aby sa stal akcelerátorom oživenia ekonomiky, ako sľubovala. Prijatá legislatíva, nefunkčnosť štátneho dozoru nad kapitálovým trhom a spôsob privatizácie deklasovali kapitálový trh na slúžku na získanie majoritných podielov v jednotlivých spoločnostiach. Podľa svojho programu vláda vraj chcela tiež vytvoriť predpoklady na spriehľadnenie činností investičných fondov a spoločností a zdokonaliť zákonný rámec ochrany práv drobných akcionárov. Namiesto toho však administratívne zlikvidovala najväčší investičný fond a ďalšie využili nedostatky v legislatíve a zmenili právu formu. Namiesto ochrany drobných akcionárov vláda mlčky nechala znehodnotiť cenné papiere drobných akcionárov na bezcenné papiere. Podľa svojho programu vláda mala zabezpečiť druhú vlnu kupónovej privatizácie bez zbytočného odkladu.

Po roku 1998 sa nesprivatizoval ani jeden subjekt tak, že by sa jeho akcie predávali investorom cez kapitálový trh. Zvykne sa hovoriť, že poradcovia väčšinou hovoria to, čo chce počuť klient. Väčšina poradcov pre privatizáciu podielov štátu v podnikoch a bankách preferovala predaj celého balíka akcií jednému investorovi. Rokovanie s veľkou masou malých investorov by bolo ťažké.

Ministerstvo financií SR presadilo v novom zákone o cenných papieroch a investičných službách to, že verejný prísľub sa bude vzťahovať len na kótované cenné papiere. MF nemá čo pokaziť, lebo pri kótovaných cenných papieroch je už relatívne málo cenných papierov medzi malými investormi. Oveľa viac ich je v malých a stredných firmách. Zákon o cenných papieroch a investičných službách bude preto užitočný pre majiteľov väčšinových podielov v týchto akciových spoločnostiach. Je to bez ohľadu na to, či Ministerstvo financií vypracovalo tieto ustanovenia na ich objednávku, alebo nie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS