ČLÁNOK
Prioritou vlády na rok 2001 aj podnikateľské prostredie
9. januára 2001

Efektívne podnikateľské prostredie predstavuje v poradí druhú zo štyroch vládnych priorít pre práve začínajúci rok. Podľa slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu sa „v priebehu nasledujúcich desiatich mesiacov rozhodne, či Slovensko dobehne krajiny už rokujúce o vstupe do EÚ, a či sa stane lídrom ďalšieho rozširovania NATO“. Splnenie podmienok členstva v oboch inštitúciách je preto preň tohtoročnou prioritou vlády číslo jedna. Za tretie a následne štvrté v poradí dôležitosti považuje zabezpečenie pozitívneho vývoja životnej úrovne obyvateľstva, resp. boj proti kriminalite, korupcii a postupné skracovanie súdnych konaní.

Predseda vládneho kabinetu je presvedčený, že k vytvoreniu predpokladov zdravého a trvalého hospodárskeho rastu prispejú pripravované zákony o investičných stimuloch a priemyselných parkoch, ako aj štandardná privatizácia. „Slovensko nevyhnutne potrebuje novelu ústavy a reformu verejnej správy. Práve tomu sa v súčasnosti intenzívne venujem, aby k politickej dohode v prípade reformy verejnej správy došlo do konca januára,“ informoval.

Dvojročné výsledky svojej vlády označil M. Dzurinda v novembri uplynulého roka za reálnu šancu naplniť vládny program. Z 22 priorít vlády v rámci odpočtu jej dvojročného pôsobenia vtedy identifikoval kabinet väčšie rezervy iba v postupe reforiem školstva, zdravotníctva a sociálnej oblasti a v postupe vysporiadania pôdy neznámych vlastníkov. Samotné prijatie nevyhnutných zákonov podmieňujúcich reformu verejnej správy, ktoré v súčasnosti avizuje na marec, očakával už v januári tohto roka. Napriek prijatiu novely zákona o konkurze a vyrovnaní vyjadril v závere roka 2000 nespokojnosť aj so stavom vynútiteľnosti práva v SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS