ČLÁNOK
Prioritou pri predaji fondu by mal byť celkový výnos
21. augusta 2001

O spôsobe predaja akcií Reštitučného investičného fondu nie je ešte definitívne rozhodnuté. Fond národného majetku SR má za sebou etapu keď si dal urobiť právnu expertízu či môže predať akcie bez toho aby o tom rozhodovala vláda. Fond národného majetku SR rokoval s Howardom I. Goldenom a rokovania skončil. Požiadavky fondu neboli uspokojené. Pre fond boli pri rokovaniach rozhodujúce dve okolnosti. Prvou či kupujúci bude akceptovať zmeny stanov, ktoré umožnia, aby o zvyšovaní základného imania rozhodoval fond a samozrejme cena. Fond národného majetku SR tvrdí, že predá 28,59 % akcií RIF.

Hovorkyňa fondu Tatiana Lesajová tvrdí, že balík niečo vyše 20 percent by mal zabezpečovať blokáciu na valnom zhromaždení RIF. FNM SR tvrdí, že rozhodujúce pri privatizácii RIF je to, aby sa zachovala základná funkcia RIF, teda uspokojovanie nárokov reštituentov. FNM plánuje v kúpnej zmluve zaviazať kupujúceho, že bude dodržiavať stanovy v bodoch, ktoré sa týkajú zvyšovania základného imania. Podľa stanov zvyšovať základné imanie bude môcť len FNM ďalším vkladom a upisovaním nových akcií. Po rokovaniach je zatiaľ jasný len jeden fakt. Fond národného majetku SR pri predaji použije súťažné metódy predaja.

Pri každom predaji speňažovaní majetku je rozhodujúci výnos. Jednou z najspravodlivejších metód speňažovania je likvidácia fondu. Znamená to, že každý z akcionárov dostane svoj príslušný podiel majetku. FNM však tvrdí, že RIF zo zákona musí byť otvorený a existovať do roku 2005 kvôli reštitúciám.

Okrem toho už z minulosti je známa spravodlivá metóda ako získať najvyšší možný výnos z aktív fondu. Použila ho spoločnosť Nomura po kúpení podielu v investičnom fonde VÚB Kupón. Táto metóda sa volá zníženie základného imania stiahnutím akcií z obehu. Na toto rozhodnutie stačí dohoda s ostatnými akcionármi na valnom zhromaždení. V prípade RIF by to bolo tak, že by tento fond speňažil 28,59 % finančných aktív a stiahol z obehu príslušný počet akcií. Slovenský pozemkový fond by mohol stiahnuť z obehu vlastný podiel, ktorý presahuje 5 %.

Ak sa akcie budú predávať aj formou verejnej súťaže, výherca verejnej súťaže zaplatí za akciu síce najviac, ale bude to menej ako je hodnota akcií RIF a najmä hodnota majetku pripadajúcich na jednu akciu. Kvôli nákupu sa dá možno vytvoriť aj kartel.

Pre získanie čo najvyššieho výnosu je vhodná aj premena RIF na otvorený fond. V takomto fonde sa akcie premenia na podielové listy. O ich spätné odkúpenie by mohol požiadať FNM a dostal by takú hodnotu majetku ako v prípade stiahnutia akcií z obehu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS