ČLÁNOK
Prioritou odvetvia chémie by mal byť rast konkurenčnej schopnosti
17. júna 2002

Prioritou chemického priemyslu Slovenska v súvislosti s pokračujúcimi celosvetovými globalizačnými trendmi je rast jeho konkurenčnej schopnosti najmä na zahraničných trhoch, kam smeruje takmer 75 % produkcie chemického priemyslu. Z celkového exportu pritom predstavuje vývoz do krajín Európskej únie (EÚ) okolo 35 % a do štátov Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode 53 %. Vyplýva to z materiálu vypracovaného Ministerstvom hospodárstva SR.

V štruktúre chemického priemyslu EÚ má bezmála 50-percentný podiel špeciálna chemická výroba. Na Slovensku je jej podiel na celkovej chemickej produkcii len okolo 20 %. Dôsledkom toho je v SR nižší vykazovaný podiel pridanej hodnoty na pracovníka, a to u chemikálií, chemických výrobkov a vlákien 10,4 tis. eur na pracovníka oproti 76,9 tis. eur na pracovníka v chemickom priemysle EÚ. Pri výrobkoch z gumy a plastov je to 9,3 tis. eur na pracovníka oproti 44,4 tis. eur na pracovníka v EÚ. Za predpokladu, že sa v chemickom priemysle SR uskutoční reštrukturalizácia výroby v smere rastu produktov s vysokými jednotkovými cenami a zníži sa najmä materiálová náročnosť výroby, pri udržaní korelácie rastu produktivity práce s rastom miezd bude možné udržať rozvoj a konkurenčnú schopnosť odvetví chemického priemyslu. Predpokladá sa, že so vstupom Slovenska do EÚ by sa nemal zahraničný obchod s chemickými výrobkami výraznejšie obmedziť.

Dynamika rastu produkcie chemického priemyslu EÚ sa spomaľuje, a to zo 4,6 % v roku 2000 na 1,1 % v roku 2001, pričom v roku 2002 sa predpokladá rast o 1,8 %. Chemické firmy v ekonomicky vyspelých štátoch sa zbavujú oblastí základnej, ťažkej chémie z ekologických i ekonomických dôvodov a sústreďujú sa na špeciálne chemikálie. Výrazným trendom v odvetví je rozširovanie elektronického obchodu.

Najväčšie príležitosti pre investorov sa v nadchádzajúcom období očakávajú v oblastiach génového inžinierstva a biotechnológií. Už v súčasnosti je veľká konkurencia medzi farmaceutickými firmami a biotechnologickými spoločnosťami o ovládnutie trhu s génovou technológiou. Podľa odhadov by už v roku 2002 mohli génové preparáty tvoriť polovicu všetkých nových liekov na trhu, pritom viaceré svetové farmaceutické spoločnosti, ako napr. Corixa z USA, GPS Biotech z Nemecka, americká ImClone systems či Millenium Pharmaceuticals z USA, začali vyvíjať génové lieky proti rakovine. Starnutie silných populačných ročníkov, ako aj celkové starnutie populácie v niektorých vyspelých krajinách zvýši dopyt po liekoch účinných pri liečbe chorôb spojených so starnutím. Odhaduje sa, že predaj reumatologických liekov sa v priebehu troch rokov zvýši o 30 %.

Predpokladané trendy v chemickom priemysle vo svete a predovšetkým v EÚ budú ovplyvňovať vývoj slovenského chemického priemyslu, v ktorom by mal pokračovať globalizačný proces, s cieľom zabezpečiť finančné zdroje, transfer špičkových technológií a know-how a tiež prístup do globálnych odbytových sietí. V strednodobom horizonte sa uvažuje s inováciou sortimentu hlavne pri špeciálnych chemikáliách na zákazku v malých a stredných firmách. Treba však uvažovať aj s modernizáciou veľkotonážnych výrob s reálnejšou možnosťou ich uplatnenia na trhu EÚ, ako aj malotonážnych výrobkov, pri ktorých je konkurencia na trhu EÚ najvyššia. V súlade s vývojom vo svete je potrebné investovať aj do zvýšenia efektivity obchodných operácií, t.j. do elektronického obchodu, zefektívnenia logistiky, ako i finančného manažmentu a najmä environmentálneho manažmentu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS