ČLÁNOK
Primárne vklady Istrobanky vzrástli za prvé tri mesiace o 13 %
12. mája 2000

Objem úverového portfólia dosiahol výšku 11,6 mld. Sk. Cenné papiere predstavovali hodnotu 7,3 mld. Sk, čo predstavuje nárast o 13 % oproti ultimu roka 1999. Istrobanka dosiahla pozitívny vývoj aj v oblasti primárnych zdrojov. Vklady klientov vzrástli o 13 % a dosiahli výšku takmer 18 mld. Sk. Informoval o tom generálny riaditeľ Istrobanky Miroslav Paulen.
Za obdobie prvého štvrťroka 2000 banka vykázala hospodársky výsledok vo výške 19,7 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok predstavoval čiastku 117,5 mil. Sk. Výška základného imania 1,3 mld. Sk zostáva nezmenená a nemení sa ani štruktúra akcionárov Istrobanky. Najväčším akcionárom zostáva naďalej Slovenská poisťovňa so 72-percentným podielom.
Základným cieľom Istrobanky pre tento rok je podľa generálneho riaditeľa udržanie súčasnej stability banky, minimalizácia rizík v bankovom podnikaní, a tým vytvorenie podmienok pre jej ďalší rozvoj.
Novým produktom, ktorý začala Istrobanka ponúkať tohto roku, sú hypotekárne úvery. „Tie by mohli byť „novou stratégiou banky do budúcnosti,“ uviedol na tlačovej besede pri príležitosti otvorenia novej pobočky v Poprade M. Paulen. Tohto roku plánuje Istrobanka na tento účel použiť minimálne 100 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS