ČLÁNOK
Príležitost na kariéru
11. mája 2003

Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham) zorganizovala v spolupráci s City University Bratislava v apríli už po štvrtý raz Trh práce a stáží. Jeho cielom bolo poskytnút možnost vzájomného kontaktu medzi prosperujúcimi spolocnostami a vysokoškolskými študentmi – potenciálnymi zamestnancami. Okrem toho organizátori podujatia chceli zdôraznit význam pracovných stáží, ktoré sú pre väcšinu študentov výbornou príležitostou na rozbehnutie kariéry.

Podla výkonného riaditela AmCham Jaka Slegersa „pracovná stáž je úcinným spôsobom, ako pomôct študentom nadobudnút prax a skúsenosti. Spolocnosti ju totiž od študentov vyžadujú. Tí ju však casto nemajú, a tak zostávajú bez zamestnania. Stáž je teda jedným z riešení, ako tento zacarovaný kruh pretat“.

Velké projekty

O svoje skúsenosti sa s prítomnými podelili aj hlavný koordinátor podujatia Steve Stromp, prodekan City University Bratislava, a predstavitelia spolocností Dell, U.S. Steel Košice a Heineken Slovensko.

Júlia Schulzová, náborová manažérka zo spolocnosti Dell, povedala, že v najbližších šiestich mesiacoch urcite vypíšu pozície pre stážistov. Kedže spolocnost je na Slovensku iba od novembra minulého roku, nemali dostatok casu prijat študentov na prax. Teraz usporadúvajú pre študentov iba 9-týždnové intenzívne školenia. „V budúcnosti chceme, aby stážisti nevykonávali len malé, bezvýznamné práce, ale aby sa predovšetkým významnejšou mierou podielali aj na velkých projektoch.“

U.S. Steel Košice patrí medzi tie spolocnosti, ktoré majú so stážistami ovela viac skúseností. „Hladáme najmä študentov 3. a 4. rocníkov so zameraním na hutníctvo, elektroniku, informatiku, ekonómiu, právo a dopravu,“ povedal vedúci odboru personálneho riadenia spolocnosti Michal Fodor. Minulý rok sa do firmy prihlásilo 100 študentov. Podla M. Fodora dôležitou podmienkou pri prijímaní stážistov je jazyková zdatnost.

Z tréningu do praxe

Spolocnost Heineken Slovensko patrí podla slov riaditelky ludských zdrojov Tatiany Orglerovej medzi tie, ktoré striktne nevyžadujú niekolkorocnú prax v odbore. „Naša spolocnost dáva príležitost uplatnit sa práve cerstvým absolventom vysokých škôl, prípadne ešte pocas štúdia, ked ponúka študentom spoluprácu pri vypracovaní diplomových prác alebo absolvovaní povinnej praxe. Pre absolventov je urcený program management traineeship, ktorý ponúka možnost odborného a osobného rastu. V prípade dobrých pracovných výsledkov môže stážista po urcitom case nastúpit na konkrétnu pracovnú pozíciu. V súcasnosti je na pozícii management trainee 13 pracovníkov. V rokoch 2001 – 2003 to bolo 23 ludí – 7 v technickej, 6 v chemicko-technologickej, 3 vo financnej, 6 v marketingovej a obchodnej a 1 v personálnej oblasti. Najviac praktikantov našlo uplatnenie v Bratislave a Nitre – spolu 12.

„Trh práce a stáží je pre nás efektívnym spôsobom, ako získat nové kontakty. Pocas jedného dna urobíme krátke rozhovory približne so 100 študentmi. Prostredníctvom tohto podujatia sme v minulom roku našli 6 študentov, ktorí v našej spolocnosti pracovali,“ dodala T. Orglerová.

Vyše tisíc záujemcov

Trh práce a stáží sa konal v hoteli Danube v Bratislave. Bol a je urcený predovšetkým pre vysokoškolských študentov, ktorí tak dostávajú možnost podrobnejšie sa zoznámit s desiatkami spolocností pôsobiacich na slovenskom trhu. Niektoré z nich (Dell, IBM, PricewaterhouseCoopers, Synergie, Management Partners Group, Cultural Homestay International, VÚB, Deloitte & Touche, CCUSA, Ernst & Joung) pripravili pre študentov prezentácie, pocas ktorých sa mohli interaktívne zapájat a získat viac informácií o jednotlivých spolocnostiach.

Najväcší záujem o podujatie bol už tradicne zo strany študentov Ekonomickej univerzity a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ale prezentovali sa aj študenti Fakulty manažmentu, Prírodovedeckej, Právnickej a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a v menších skupinkách aj iných univerzít zo Slovenska.

Minulý rok sa Trhu práce a stáží zúcastnilo približne 900 študentov a na podujatí participovalo 23 spolocností. Tento rok sa na organizácii podielalo už 30 spolocností a prišla vyše tisícka študentov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 10. 2020

USD 1,175 0,004
CZK 26,918 0,315
GBP 0,907 0,005
HUF 359,890 5,640
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS