ČLÁNOK
Prílevu PZI bráni reálny stav slovenskej ekonomiky
29. novembra 1999

Ako informoval na piatkovej tlačovej besede Ján Oravec, generálny riaditeľ sekcie stratégie, podpory podnikania a legislatívy Ministerstva hospodárstva (MH) SR, investície do takýchto podnikov by pre prípadných zahraničných investorov znamenali značné bremeno. Táto skutočnosť podľa neho vedie aj k tomu, že potenciálni investori zo zahraničia vidia výhodnejšiu možnosť v realizácii „investícií na zelenej lúke“ než v kapitálových vstupoch do existujúcich slovenských podnikov.

Samotní zahraniční investori považujú za najväčšie problémy vstupu právne a regulačné bariéry a daňový systém SR. Toto zistenie vyplýva z výskumnej štúdie, ktorú spracovali experti Poradenskej služby pre zahraničné investície (FIAS), ktorá je spoločnou inštitúciou International Financial Corporation (IFC), člena skupiny Svetovej banky. Štúdia zároveň navrhuje opatrenia na odstránenie týchto bariér, pričom cieľom MH je podľa J. Oravca vypracovať na ich základe iniciatívny materiál, ktorý by mal byť predložený na rokovanie vládneho kabinetu ešte v tomto roku.

Hlavnými odporúčaniami v právnej oblasti je najmä zjednodušenie procesu registrácie zo súčasných dvoch až šiestich mesiacov, sprehľadnenie systému povolení a osvedčení, ktoré sa od zahraničných investorov vyžadujú, zásadná zmena vízového režimu, posilnenie výkonu práv vyplývajúcich z ochrannej známky. Hlavné odporúčania v daňovej oblasti zo strany investorov boli zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb na úroveň medzi 25 až 30 %, prijatie jednoduchšieho systému odpisovania, umožnenie plného umorenia straty v budúcich rokoch ako aj zrušenie daňových prázdnin na daň z príjmu právnických osôb v zákone o dani z príjmu a zákone o zahraničných investíciách.

Podľa J. Oravca nový zákon o dani z príjmu nebude dostatočne motivovať podnikateľské aktivity na Slovensku. „Pozitívny vplyv zákona, ktorý prinesie zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb zo 40 na 29 % bude limitovať znížená možnosť uplatnenia odpočítateľných položiek zo základu dane,“ povedal J. Oravec.

Slovensko zaznamenalo v období rokov 1993 až 1998 celkový objem PZI na úrovni 1,7 mld. USD, pričom v ČR to bolo 8,7 mld. USD, v Slovinsku 2,6 mld. USD, v Maďarsku 19,4 mld. USD a v Poľsku 30,7 mld. USD. Vysoký podiel PZI smeroval v okolitých krajinách aj do tzv. prirodzených monopolov, ktoré sú na Slovensku stále vo vlastníctve štátu. V tejto súvislosti sa predpokladá, že umožnenie nákupu podielov v týchto spoločnostiach by malo viesť k zmene tohto ukazovateľa v prospech Slovenska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS