ČLÁNOK
Prílev zahraničného kapitálu do podnikovej sféry SR dosiahol za 1. štvrťrok 1998 objem 4,672 mld. Sk alebo 132,86 mil. USD.
13. júla 1998

Oznámil to Štatistický úrad SR. Prílev zahraničného kapitálu do bankovej sféry dosiahol 774 mil. Sk alebo 22,01 mil. USD, pričom všetko bolo od rakúskeho investora. Z odvetvového členenia smerovali investície najmä do priemyslu. Do výroby potravín a nápojov smerovalo v prvom štvrťroku 39,5 % všetkých investícií do výroby potravín a nápojov a do výroby kovov 46,7 %. Štruktúra smerovania zahraničného kapitálu do odvetví priemyselnej výroby. Z územného hľadiska sa najviac investovalo vo východoslovenskom (Prešovský a Košický kraj spolu 2,29 mld. Sk) a západoslovenskom regióne (Bratislava a Bratislavský kraj spolu 2,15 mld. Sk). Vývoz slovenského kapitálu dosiahol v prvom štvrťroku tohto roka 1,99 mld. Sk. Slovenské podniky investovali hlavne do Maďarska (1,65 mld. Sk), Česka (239 mil. Sk) a Číny (52 mil. Sk). Tieto investície smerovali hlavne do obchodu (1,71 mld. Sk) a výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody (205 mil. Sk). Celkový objem zahraničného kapitálu v SR dosahoval na konci marca tohto roku 57 mld. Sk, pričom v bankách bolo 11,1 mld. Sk a v podnikoch 49,5 mld. Sk. Najväčším investorom v SR zostáva aj naďalej Rakúsko. Do podnikov smeroval z tejto krajiny 9 mld. Sk a do bánk 3,1 mld. Sk. Nemecko ako druhý najväčší investor vyviezol do SR kapitál v objeme 10,7 mld. Sk do podnikov a 1,1 mld. Sk do bánk. Tretím najväčším investorom je USA s 5,5 mld. Sk v podnikoch a 1,2 mld. Sk v bankách, potom Česká republika s 3,1 mld. Sk v podnikoch a 2,8 mld. Sk v bankách. Z odvetvového hľadiska je najviac zahraničného kapitálu v priemysle, bankovníctve a obchode. V bankách je 11,1 mld. Sk, v obchode 10,2 mld. Sk a v priemysle 27,1 mld. Sk. Objem zahraničných investícií v stavebníctve dosiahol 1,3 mld. Sk, v odvetví dopravy, pošty a telekomunikácií 2,2 mld. Sk a v poisťovníctve a peňažníctve (okrem bánk) 1,9 mld. Sk. Ku koncu marca 1998 podniková sféra vyviezla zo Slovenskej republiky kapitál v objeme 8,14 mld. Sk. Z tohto objemu smerovalo do Českej republiky 5,03 mld. Sk, do Ukrajiny 900 mil. Sk, Ruska 380 mil. Sk a do Chorvátska 410 mil. Sk. Z tohto objemu išlo 3,91 mld. Sk do priemyslu, 1,68 mld. Sk do obchodu a 1,45 mld. Sk do výroby a rozvodu elektriny, vody a plynu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS