ČLÁNOK
Prílev PZI za prvých deväť mesiacov bol 6,961 mld. Sk
10. januára 2000

Ako štvrté v poradí bolo Rakúsko s investovaným objemom 922 mil. Sk. Uvádza to v menovom prehľade Národnej banky Slovenska (NBS) za november.

Podľa odvetvového členenia smerovali investície v objeme 3,34 mld. Sk do obchodu, 2,571 mld. Sk smerovalo do priemyselnej výroby. S výrazným odstupom na treťom mieste boli investície do hotelov a reštaurácii v objeme len 389 mil. Sk. Investície v objeme 4,769 mld. Sk smerovali do Bratislavy a Bratislavského kraja. V Trnavskom kraji investovali zahraničné podnikateľské subjekty 2,283 mld. SK, v Banskobystrickom a Žilinskom kraji predstavoval objem investícií zápornú hodnotu 141 mil. Sk. Do Prešovského a Košického kraja investori vložili 167 mil. Sk.

V roku 1998 dosiahol prílev priamych zahraničných investícií do SR objem 19,9 mld. Sk. Priame zahraničné investície kryli schodok bežného účtu vo výške 21 %, kým v roku 1997 to bolo len 4,4 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS