ČLÁNOK
Prílev PZI v minulom roku podporil aj vstup do OECD
19. júna 2001

Prílev zahraničných investícií (PZI) v minulom roku bol vyšší ako v posledných desiatich rokoch. Uviedol to na zasadnutí HN Clubu podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš. Minuloročný prílev PZI predstavoval 91,795 mld. Sk, pričom ku koncu roka Slovensko evidovalo kumulatívne PZI v objeme 165,686 mld. Sk.

Z celkového prírastku zahraničných investícií podľa neho polovica smerovala do privatizovaných spoločností. Druhá polovica predstavovala investície priamo do podnikov, prípadne to boli investície na „zelenej lúke“. Ako hlavný faktor tejto zmeny bola podľa Mikloša zmena imidžu Slovenska, ktorú Slovensko dosiahlo aj prostredníctvom vstupu do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Poľa Mikloša sa tým len potvrdila stratégia napredovania slovenskej ekonomiky

Pri prílive zahraničných investícií hrá výraznú úlohu transparentnosť prostredia, výška daní, kontrola trhu ako aj možnosť výplaty dividend do zahraničia. Uviedol to na zasadnutí HN Clubu generálny tajomník OECD Roland Johnston. Najväčším lákadlom pre investorov je však podľa neho vysoká vzdelanostná úroveň obyvateľstva. Krajiny OECD reprezentujú 65 -75 % celosvetovej produkcie, pričom súkromné investície spoločností týchto krajín tvoria väčšinu svetových tokov priamych zahraničných investícií.

Riešenie vysokej miery nezamestnanosti v slovenskej ekonomike vidí Johnston v príleve zahraničných investícií ako aj v oblasti rekvalifikácie a preškoľovaní nezamestnaných. Tento postup podľa neho prináša dobré výsledky pri riešení štrukturálnej nezamestnanosti vo viacerých západoeurópskych krajinách. Posunom pri riešení tohto problému by podľa R. Johnstona mala byť aj podpora malých a stredných podnikov, keďže veľké spoločnosti nevytvárajú väčší rozsah nových pracovných miest.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS