ČLÁNOK
Prílev PZI do strednej a východnej Európy stále nízky
4. októbra 2000

Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) do krajín strednej a východnej Európy v roku 1999 dosiahol 23 mld. USD, čo predstavuje menej ako 3% z objemu celosvetových PZI. Podobne ako v roku 1998 tak aj v roku 1999 najväčší prílev zaznamenali Poľsko, Česká republika a Ruská federácia. Najvyšší prírastok vzhľadom na veľkosť krajiny zaznamenalo Estónsko, Maďarsko a Česká republika. PZI v Poľsku boli smerované vzhľadom na veľkosť vnútorného trhu prevažne do výrobnej sféry. Hlavným motorom PZI v Českej republike sa javil prebiehajúci proces privatizácie. Uvádza sa to v správe UNCTAD World Investment report 2000, ktorá bola zverejnená v stredu.

Správa UNCTAD neuvádza údaje o investíciách v SR, podľa Národnej banky Slovenska objem priamych zahraničných investícií (PZI) na Slovensku sa zvýšil v prvom polroku 2000 o 6,578 mld. Sk (150 mil. EUR). Hoci prílev zahraničných investícií naďalej zaostáva za okolitými krajinami, polročné údaje naznačujú mierne zlepšenie. Celková úroveň PZI v SR ku koncu roka 1999 dosiahla 88,164 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 13,708 mld. Sk. Pre porovnanie, do Českej republiky prišli za prvých šesť mesiacov tohto roka PZI v hodnote vyše 2 mld. EUR, v Maďarsku bol prílev PZI na úrovni takmer 750 mil. EUR. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska.

Podľa odborníkov aj napriek súčasnému stavu existuje výrazne vyšší potenciál pre príliv PZI do krajín strednej a východnej Európy opierajúci sa najmä o pokrok integračných procesoch vstupu do Európskej únie a transformáciu ekonomík smerom k vyspelým krajinám. Významným stimulom sa javí aj nízka mzdová úroveň v porovnaní s ostatnými členmi EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS