ČLÁNOK
Príjmy zdravotnej poisťovne Vzájomná životná poisťovňa (ZP VŽP) dosiahli za minulý rok 2,704 mld. Sk.
20. apríla 1998

VZP Dôvera vznikla zlúčením VŽP a ZP Dôvera. K 31.decembru minulého roka zaregistrovala ZP VŽP 422 245 poistencov, z toho 49,3% tvorili ekonomicky aktívni občania a 50,7% boli poistenci štátu a Národného úradu práce. Najväčší počet poistencov bol zaregistrovaný v nitrianskom regióne. V minulom roku poisťovňa podpísala 8 094 zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Do prerozdeľovacieho mechanizmu odviedla 156,012 mil. Sk. Úspešnosť výberu poistného dosiahla 91,3%. K 31. decembru 1998 mala poisťovňa záväzky po lehote splatnosti v celkovej sume 469,427 mil. Sk. Pohľadávky tvorili 651,608 mil. Sk. Príjmy zdravotnej poisťovne Dôvera dosiahli vlani 14,047 mil. Sk, z toho poistné bolo vo výške 5,25 mil. Sk a zvyšok dostala poisťovňa z prerozdelenia. Výdavky predstavovali 13,773 mil. Sk. Zdravotná poisťovňa Dôvera zaregistrovala k spomínanému dátumu 18 027 poistencov, z toho 22,73% ekonomicky aktívnych, 72,21% poistencov štátu a 5,06% poistencov NÚP. Záväzky za minulý rok predstavovali u tejto poisťovne 4,409 mil. Sk a pohľadávky 2,025 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS