ČLÁNOK
Príjmy za predaj SLSP podľa Kojdu najmä na dlhopisy
18. decembra 2000

Finančné prostriedky získané predajom 87,18-percentného podielu v Slovenskej sporiteľni by chcel Fond národného majetku SR (FNM) využiť predovšetkým na vyplácanie dlhopisov fondu občanom v budúcom roku. Z 18,4 mld. Sk získaných privatizáciou akcií SLSP by sa malo 8 mld. Sk použiť na splátku štátneho dlhu, približne 1,8 mld. Sk bude potrebných na vyplatenie repoobchodov s akciami z portfólia FNM a zvyšné prostriedky by mali byť použité na vyplatenie dlhopisov, povedal prezident FNM Jozef Kojda.

Konečné rozhodnutie o použití prostriedkov však má v rukách vláda, ktorá môže v súlade so schváleným návrhom na použitie majetku FNM v roku 2001 použiť podľa zákona o veľkej privatizácii 31,5 mld. Sk. Majetok FNM určený na použitie podľa zákona o veľkej privatizácii môže smerovať v súlade s rozhodnutím vlády napríklad na plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu, posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov, na podporu rozvojových programov, plnenie štátnych záruk, financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka, doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva a na úhradu častí záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva SR.

Parlament však v piatok pri schvaľovaní návrhu na použitie prostriedkov FNM prijal aj uznesenie, že fond bude výnosy z privatizácie prednostne používať na vyplatenie dlhopisov FNM. Na to bude potrebovať približne 29 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS