ČLÁNOK
Príjmy za predaj SLSP podľa Kojdu najmä na dlhopisy
18. decembra 2000

Finančné prostriedky získané predajom 87,18-percentného podielu v Slovenskej sporiteľni by chcel Fond národného majetku SR (FNM) využiť predovšetkým na vyplácanie dlhopisov fondu občanom v budúcom roku. Z 18,4 mld. Sk získaných privatizáciou akcií SLSP by sa malo 8 mld. Sk použiť na splátku štátneho dlhu, približne 1,8 mld. Sk bude potrebných na vyplatenie repoobchodov s akciami z portfólia FNM a zvyšné prostriedky by mali byť použité na vyplatenie dlhopisov, povedal prezident FNM Jozef Kojda.
Konečné rozhodnutie o použití prostriedkov však má v rukách vláda, ktorá môže v súlade so schváleným návrhom na použitie majetku FNM v roku 2001 použiť podľa zákona o veľkej privatizácii 31,5 mld. Sk. Majetok FNM určený na použitie podľa zákona o veľkej privatizácii môže smerovať v súlade s rozhodnutím vlády napríklad na plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu, posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov, na podporu rozvojových programov, plnenie štátnych záruk, financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka, doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva a na úhradu častí záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva SR.
Parlament však v piatok pri schvaľovaní návrhu na použitie prostriedkov FNM prijal aj uznesenie, že fond bude výnosy z privatizácie prednostne používať na vyplatenie dlhopisov FNM. Na to bude potrebovať približne 29 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS