ČLÁNOK
Príjmy z privatizácie SLPS najmä na úhradu záväzkov FNM
1. februára 2001

Štát nebude môcť hýbať takmer s tretinou príjmov z privatizácie Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) až do ukončenia auditu banky za minulý rok. Zo zvyšnej časti pôjde zhruba tretina prostriedkov vo výške 4,2 mld. Sk na úhradu dlhopisov Fondu národného majetku (FNM), ďalšiu tretinu, čiže 4,24 mld. Sk využije fond na vyrovnanie iných splatných záväzkov a zvyšok na realizáciu štátnych záruk. Rozhodla o tom vo štvrtok pracovná skupina zložená zo zástupcov FNM, Ministerstva financií SR a Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku.

Ako informovala ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová, návrhom pracovnej skupiny by sa mala v pondelok zaoberať Porada ekonomických ministrov a následne vládny kabinet. Kúpna cena sporiteľne predstavovala 18,4 mld. Sk. Súčasťou zmluvy o prevode akcií banky bolo aj právo kupujúceho, rakúskej Erste Bank, aby až do ukončenia auditu banky za uplynulý rok bolo 20 % kúpnej ceny, čiže 3,68 mld. Sk, viazaných na účte bez možnosti ich využitia štátom. Rovnaký postup sa týka aj 2 mld. Sk, ktoré môže Erste Bank po uskutočnení auditu pohľadávok v sporiteľni dodatočne previesť na Slovenskú konsolidačnú agentúru, a.s. v prípade, že sa preukážu ako nedobytné.

Na rozdelenie tak zostalo k dispozícii 12,720 mld. Sk. FNM by mal použiť financie na vyrovnanie svojich splatných záväzkov, ktoré podľa ministerky vyplývajú z uskutočnených repoobchodov, vrátane záväzku voči Konsolidačnej banke, š.p.ú. Na realizáciu štátnych záruk splatných do konca júna tohto roka by sa malo podľa návrhu pracovnej skupiny využiť 4,307 mld. Sk. Ako uviedla M. Machová, ide o záruky poskytnuté na úvery podnikov Solivary Prešov, Imuna Šarišské Michaľany, či Calex Zlaté Moravce.

Súčasťou návrhu je tiež uznesenie, podľa ktorého by sa zvyšná suma v objeme 5,680 mld. Sk, ktorá bude do ukončenia auditov viazaná na účte, mala tiež využiť na splatenie dlhopisov FNM. Podľa ministerky by sa mali prvé prostriedky z vyplatených dlhopisov dostať ku svojim majiteľom v marci tohto roka. Okrem toho tiež skupina navrhla rezortu financií, aby poskytlo štátnu záruku na úver pre FNM, ktorý fond použije na splatenie zostávajúceho objemu dlhopisov FNM.

Zmluva o kúpe sporiteľne rakúskou Erste Bank bola podpísaná 11. januára. Rakúska Erste Bank ponúkla v tendri 425 mil. EUR, teda 18,4 mld. Sk. Ponúknutá suma v prepočte za 100-percentný podiel predstavuje 21,1 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS