ČLÁNOK
Príjmy z predaja SLSP sa uložia na špeciálny účet
2. januára 2001

Riaditeľ pre menovú politiku slovenskej centrálnej banky Peter Ševčovic oznámil, že Národná banka Slovenska (NBS) transferuje výnosy z predaja Slovenskej sporiteľne vo výške 425 mil. EUR cez špeciálny mimotrhový účet. Slovenská vláda plánuje uzatvoriť predaj 87-percentného podielu v Slovenskej sporiteľni rakúskej banke Erste bank 11. januára. „Výnosy budú smerovať do NBS na špeciálny účet Fondu národného majetku,“ povedal Ševčovic.

Prostredníctvom držania výnosov z predaja banky na špeciálnom devízovom účte v centrálnej banke plánuje vláda zabrániť neželaným tlakom na posilnenie slovenskej koruny a vyhnúť sa náhlym šokom na domácom devízovom trhu. Ševčovic však dodal, že banka si ponechá právo uvoľniť časť prostriedkov na trh s cieľom vykompenzovať akékoľvek oslabenie slovenskej meny. „NBS môže intervenovať. Myslím si, že je pomerne realistické domnievať sa, že NBS uvoľní časť z uvedených prostriedkov na trh. Nie celú sumu, ale povedzme jednu tretinu, resp. pätinu,“ dodal.

Slovenská vláda a centrálna banka spolupracovali v rámci podobného režimu aj v prípade minuloročného predaja Slovenských telekomunikácií, kedy sa časť výnosov udržala mimo trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS