ČLÁNOK




Príjmy Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahli výšku 10,4 mld. Sk.
21. augusta 1998

Za prvý polrok vydala poisťovňa celkovo 12,8 mld. Sk. Výdavky základného fondu boli vo výške 12,2 mld. Sk, z toho 9 mld. Sk predstavovali výdavky poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a na lieky a zdravotné pomôcky. Preddavky tvorili 1,4 mld. Sk. Na vysporiadanie záväzkov z minulých rokov použila poisťovňa 1,7 mld. Sk. Výdavky účelového fondu predstavovali za prvý polrok 154,9 mil. Sk a výdavky správneho fondu 389,7 mil. Sk. Záväzky poisťovne voči poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti predstavovali za spomínané obdobie 2,950 mld. Sk. Pohľadávky dosiahli 5,622 mld. Sk. Z toho 36,2% tvoria pohľadávky na poistnom, 31,5% pohľadávky na sankciách a zvyšok sú pohľadávky voči účtu prerozdelenia. Za prvý polrok vzrástol počet poistencov VšZP o 167 000. V júni evidovala poisťovňa 2 933 069 poistencov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS