ČLÁNOK
Príjmy Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahli výšku 10,4 mld. Sk.
21. augusta 1998

Za prvý polrok vydala poisťovňa celkovo 12,8 mld. Sk. Výdavky základného fondu boli vo výške 12,2 mld. Sk, z toho 9 mld. Sk predstavovali výdavky poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a na lieky a zdravotné pomôcky. Preddavky tvorili 1,4 mld. Sk. Na vysporiadanie záväzkov z minulých rokov použila poisťovňa 1,7 mld. Sk. Výdavky účelového fondu predstavovali za prvý polrok 154,9 mil. Sk a výdavky správneho fondu 389,7 mil. Sk. Záväzky poisťovne voči poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti predstavovali za spomínané obdobie 2,950 mld. Sk. Pohľadávky dosiahli 5,622 mld. Sk. Z toho 36,2% tvoria pohľadávky na poistnom, 31,5% pohľadávky na sankciách a zvyšok sú pohľadávky voči účtu prerozdelenia. Za prvý polrok vzrástol počet poistencov VšZP o 167 000. V júni evidovala poisťovňa 2 933 069 poistencov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS