ČLÁNOK
Príjmy ukrajinského štátneho rozpočtu predstavovali v dvojmesačnom období január-február 1,529 mld. hrivien (UAH), pričom výdavky boli na úrovni 1,707 mld. hrivien, čoho výsledkom je deficit vo výške 178 mil. hrivien.
7. apríla 1998

Zatiaľ však neexistuje žiadne vysvetlenie rozdielu medzi údajmi oboch inštitúcií. Ministerstvo financií neposkytlo údaje o podiele deficitu na hrubom domácom produkte. Za celý rok 1998 sa očakávajú rozpočtové príjmy vo výške 21,10 mld. hrivien a výdavky 24,48 mld. hrivien, čo by malo spôsobiť deficit vo výške 3,38 mld. hrivien, resp. 3,3 % HDP. V roku 1997 sa dosiahol rozpočtový deficit 6,8 % HDP, čo prevýšilo pôvodné prognózy 5,7 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS