ČLÁNOK




Príjmy ukrajinského štátneho rozpočtu predstavovali v dvojmesačnom období január-február 1,529 mld. hrivien (UAH), pričom výdavky boli na úrovni 1,707 mld. hrivien, čoho výsledkom je deficit vo výške 178 mil. hrivien.
7. apríla 1998

Zatiaľ však neexistuje žiadne vysvetlenie rozdielu medzi údajmi oboch inštitúcií. Ministerstvo financií neposkytlo údaje o podiele deficitu na hrubom domácom produkte. Za celý rok 1998 sa očakávajú rozpočtové príjmy vo výške 21,10 mld. hrivien a výdavky 24,48 mld. hrivien, čo by malo spôsobiť deficit vo výške 3,38 mld. hrivien, resp. 3,3 % HDP. V roku 1997 sa dosiahol rozpočtový deficit 6,8 % HDP, čo prevýšilo pôvodné prognózy 5,7 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 10. 2021

USD 1,160 0,000
CZK 25,403 0,016
GBP 0,844 0,003
HUF 359,710 0,710
CAD 1,434 0,002

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS