ČLÁNOK
Príjmy štátu z daní zaostali za rozpočtom o takmer desatinu
9. novembra 2010

Daňové príjmy štátu zaostali ku koncu októbra za rozpočtom o takmer desať percent. Štát ku koncu desiateho mesiaca vybral na daniach 6,472 mld. eur, čo predstavovalo plnenie alikvotnej časti rozpočtu na 90,1 %. Z celoročne rozpočtovaných príjmov štát na daniach zatiaľ vybral tri štvrtiny. O niečo lepšie sa v porovnaní s rozpočtom vyvíjali nedaňové príjmy, ktoré rozpočtovanú úroveň prekročili o 5,13 % a podľa údajov Daňového riaditeľstva SR dosiahli 219,6 mil. eur. V rámci odvodov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier štát získal 94,7 mil. eur, čo znamená lepší výber v porovnaní s alikvotnou časťou rozpočtu o 18,09 %.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku dosiahli ku koncu októbra 1,153 mld. eur, čo predstavovalo plnenie alikvotnej časti rozpočtu na 66,8 %. Lepšie sa vyvíjal výber domácich daní na tovary a služby, v rámci ktorých štát vybral 5,29 mld. eur, čo znamenalo plnenie rozpočtu na 97,41 %. Samotný výber spotrebných daní vo výške 1,613 mld. eur naplnil rozpočtovanú úroveň na 97,09 % a výber dane z pridanej hodnoty (DPH) predstavoval 3,677 mld. eur, čo znamenalo plnenie rozpočtu na 97,55 %. V rámci nedaňových príjmov vybral štát na administratívnych poplatkoch 124,6 mil. eur a rozpočet tak naplnil na 96,83 %.

Celkovo by v tomto roku mali daňové a colné úrady podľa schváleného rozpočtu vybrať 8,871 mld. eur. Daňové príjmy by podľa rozpočtu mali z celkového objemu príjmov tvoriť 8,620 mld. eur a nedaňové príjmy viac ako 250 mil. eur. Ministerstvo financií však už očakáva, že daňové príjmy budú v skutočnosti výrazne nižšie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS