ČLÁNOK
Príjmy štátu v prvom mesiaci boli lepšie ako vlani
1. februára 2011

Príjmy štátu sa v úvode tohto roka vyvíjali lepšie ako vlani. Príjmy štátneho rozpočtu ku koncu januára podľa priebežných údajov Ministerstva financií SR predstavovali 830,4 mil. eur a v medziročnom porovnaní boli vyššie o 3,8 %. Ešte rýchlejšie v porovnaní s koncom januára 2010 však vzrástli výdavky štátu, ktoré dosiahli 848,1 mil. eur a medziročne boli vyššie o 9,1 %. Štátny rozpočet tak po prvom tohtoročnom mesiaci vykázal schodok vo výške 17,7 mil. eur. V minulom roku pritom štátny rozpočet ku koncu januára vykazoval prebytok 22,81 mil. eur.

Z jednotlivých druhov príjmov štátu nárast zaznamenali predovšetkým nedaňové príjmy a granty a transfery. Naopak daňové príjmy, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov štátu, ku koncu januára medziročne poklesli o 2,2 % na 744,3 mil. eur. V rámci daňových príjmov poklesol výber dane z pridanej hodnoty (DPH), a to v porovnaní s januárom 2010 o 6,3 % na 477,6 mil. eur. Rovnako nižší výber zaznamenal štát aj v prípade spotrebných daní. Tie boli medziročne nižšie o 7,1 % a dosiahli 168,9 mil. eur.

Nedaňové príjmy štátu boli naopak v porovnaní s minulým rokom vyššie, a to o 20 % a vzrástli na 46,3 mil. eur. Rovnako stúpli aj granty a transfery z minuloročných 883 tis. eur na 39,8 mil. eur. V rámci tejto skupiny príjmov vzrástli príjmy z rozpočtu Európskej únie zo 122 tis. eur, ktoré štát evidoval ku koncu januára 2010, na tohtoročných až 38,4 mil. eur.

Z výdavkov štátu, ktoré ku koncu prvého mesiaca medziročne vzrástli o 9,1 % na 848,1 mil. eur, bežné výdavky k 28. januáru tohto roka predstavovali 820,2 mil. eur, pričom vykázali medziročný nárast o 6,7 %. Kapitálové výdavky vzrástli v porovnaní s januárom 2010 viac ako dvojnásobne, konkrétne z 3,8 mil. eur na 10,4 mil. eur.

Štát by mal v tomto roku podľa schváleného zákona o štátnom rozpočte hospodáriť s príjmami 13,148 mld. eur a výdavkami vo výške 16,958 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu je tak pre tento rok rozpočtovaný v objeme 3,81 mld. eur. Schodok verejných financií ako celku, ktorý okrem hospodárenia štátu zahŕňa aj hospodárenie ďalších verejných inštitúcií, sa rozpočtuje na úrovni 4,9 % hrubého domáceho produktu.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS