ČLÁNOK
Príjmy ŠR za prvých 8 mesiacov 64,1 %
12. septembra 1997

V porovnaní s úrovňou dosiahnutou k 1. augustu znamená nárast o 6,3 mld. Sk. „Ešte 25. augusta zodpovedal aktuálny deficit štátneho rozpočtu úrovni začiatku mesiaca, v závere mesiaca však boli splatné štátne cenné papiere emitované ministerstvom financií v objeme 6,2 mld. Sk, ktoré spôsobili prudký nárast výdavkov rozpočtu a tým aj jeho deficitu,“ povedal na margo výsledkov dnes pre SITA vedúci odboru štátneho záverečného účtu Ministerstva financií SR Juraj Macejka. Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli od začiatku januára do konca augusta 109,746 mld. Sk, čo v porovnaní so stavom k 1. augustu znamená nárast o 13,6 mld. Sk. Výdavky štátneho rozpočtu vzrástli v auguste o 19,9 mld. Sk a dosiahli úroveň 134,015 mld. Sk. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že príjmy štátneho rozpočtu za prvých osem mesiacov dosiahli 64,1 % úrovne plánovanej na celý rok 1997, výdavky 64,4 % celoročného plánu a deficit štátneho rozpočtu 65,7 %. Príjmy za mesiac august predstavujú 7,9 % celoročnej úrovne, výdavky rozpočtu 9,5 % plánu. Nárast deficitu štátneho rozpočtu za august predstavuje 17 % celoročnej výšky deficitu.Zákon o štátnom rozpočte na rok 1997 predpokladá príjmy 171,1 mld. Sk, výdavky 208 mld. Sk a účtovný schodok 36,9 mld. Sk. K 1. augustu 1997 dosiahli príjmy rozpočtu 96,1 mld. Sk, výdavky 114,4 mld. Sk a deficit 17,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 6. 2022

USD 1,052 0,003
CZK 24,731 0,019
GBP 0,858 0,000
HUF 401,340 1,740
CAD 1,366 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS