ČLÁNOK
Príjmy Dopravnej banky v tomto roku dosiahli 150 mil. Sk
2. júla 2001

Príjmy Dopravnej banky (DB) v konkurze od začiatku roka dosiahli približne 150 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval správca konkurznej podstaty Milan Chovanec. Banka v súčasnosti vedie 380 právnych sporov v celkovom objeme za približne 1,1 mld. Sk.

„Príjmy Dopravnej banky v tomto roku pochádzali z vymožených súdnych sporov ako aj z načas splatených pohľadávok“ uviedol Chovanec. Za úspech možno podľa neho považovať splatenie spornej pohľadávky v objeme 150 mil. Sk od konzorcia slovenských bánk, ku ktorému by malo dôjsť najbližších dňoch. Celková suma príjmov v tomto roku DB by tak mala v najbližšej dobe presiahnuť 300 mil. Sk. „Už dnes môžeme prehlásiť, že na účtoch úpadcu je dostatok prostriedkov na uspokojenie nárokov proti podstate a pohľadávok prvej a druhej triedy vrátane colných úradov,“ skonštatoval Chovanec.

Na stretnutí veriteľov DB, ktoré sa konalo v decembri minulého roka, sa zástupcovia veriteľov nedohodli na schválení plánu speňaženia. Z tohto dôvodu banka zatiaľ nepristúpila k žiadnemu predaju pohľadávok. Správca konkurznej podstaty na stretnutí veriteľov poprel pohľadávku Fondu ochrany vkladov (FOV), vyplývajúcu z výplat za nedostupné vklady v DB. Tento spor bol po rozhodnutí prvostupňového súdu v prospech FOV postúpený na Najvyšší súd SR, ktorý však v danej veci doteraz nerozhodol.

NBS zaviedla v Dopravnej banke nútenú správu od 1. júla 2000. Hlavným dôvodom bola kumulovaná strata banky, ktorá ku koncu mája minulého roka dosiahla 1,038 mld. Sk, čím banka presiahla o 238,5 mil. Sk hodnotu svojho základného imania. Konkurz na banku bol vyhlásený 22. augusta minulého roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS