ČLÁNOK
Príjmová strana rozpočtu hrozí rizikami 5 až 7 mld.Sk
10. júna 2002

Riziká prekročenia schodku tohtoročného štátneho rozpočtu (ŠR) predstavujú podľa rezortu financií 8 až 10 mld. Sk. Na príjmovej strane ŠR sa pohybujú na úrovni 5 až 7 mld. Sk a na výdavkovej dosahujú približne 3 mld. Sk. Vyplýva to zo správy Ministerstva financií SR (MF) o kvantifikácii príjmov štátneho rozpočtu na tento rok, ktorou by sa mala vláda zaoberať na budúci týždeň. Riziká neplnenia príjmov a výdavkov pritom ministerstvo ešte v apríli vyčíslilo na 26 mld. Sk.

MF odhaduje riziká v nedaňových príjmoch tohtoročného rozpočtu v objeme 9,7 mld. Sk, čiastočne by ich však malo eliminovať prekročenie daňových príjmov o 3 až 5 mld. Sk. Na výdavkovej strane rozpočtu sa však podľa MF prekračujú najmä výdavky na sociálne dávky, ktoré by mohli pri súčasnom tempe vyplácania dosiahnuť 17,7 mld. Sk, čo znamená prekročenie rozpočtu o 3,8 mld. Sk. Rast výdavkov však zrejme bude čiastočne eliminovať zníženie prostriedkov na výstavbu diaľnic v objeme 1 mld. Sk. Na krytie zvýšeného rozpočtového schodku tak bude potrebné použiť aj časť štátnych finančných aktív.

Medzi rizikové položky nedaňových príjmov ŠR zaraďuje MF aj naďalej odvod zisku centrálnej banky v objeme 4,7 mld. Sk, realizáciu náhradných výpomocí za 2,3 mld. Sk, tiež príjem zo Slovenskej konsolidačnej vo výške 2,1 mld. Sk, ako aj 1 mld. Sk z predaja hotela Fórum. Rozpočtovaný príjem z predaja telekomunikačných licencií v objeme 4,5 mld. Sk by mal byť nižší o 1,5 mld. Sk. Nedaňové príjmy by tak s rozdielnou mierou rizika mohli poklesnúť celkovo o 12,5 mld. Sk.

Príjem ŠR z deblokácií by na druhej strane mohol byť oproti pôvodnému rozpočtu vyšší o 2,5 mld. Sk. Podľa MF sa eliminovalo aj riziko príjmov z dividend, kde rozpočet predpokladal príjem 2,8 mld. Sk. Do dňa uzavretia predaja totiž Slovenský plynárenský priemysel odvedie do rozpočtu 2,5 mld. Sk ako náhradu za dividendy za tento rok a štát by mal získať aj dividendy z Transpetrolu.

Podľa doterajších daňových príjmov by sa v tomto roku mali rozpočtované príjmy prekročiť najmä u dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov, dane z príjmov právnických osôb a dovozného cla. Do konca roka však MF očakáva tendencie, ktoré môžu tak dynamizovať, ako aj spomaľovať plnenie daňových príjmov. Výpadok až 300 mil. Sk môže napríklad spôsobiť využitie 1 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Za výrazné riziko naplnenia spotrebných daní považuje rezort poslanecký návrh zákona, aby sa 15 % výnosu spotrebných daní z uhľovodíkových palív presmerovalo do rezortu zdravotníctva.

Na výdavkovej strane ŠR sa výrazne prekračujú rozpočtované sociálne dávky. Krajské úrady z nich totiž uvoľnili do konca apríla 5,9 mld. Sk, čo predstavuje 42 % rozpočtovaného objemu. Minuloročné dlhy školských zariadení za asi 500 mil. Sk odporúča MF riešiť z úspor výdavkov na realizáciu Govnetu.

MF podľa správy už uskutočnilo niekoľko opatrení, ktoré mu uložila vláda na odstránenie rizík nenaplnenia rozpočtovaných príjmov. Ide najmä o zamedzenie úniku spotrebných daní z liehu, na zníženie vratiek nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, a tiež na zlepšenie výberu spotrebnej dane z minerálnych olejov. Vyšší príjem by mala zabezpečiť aj zvýšená aktivita daňových úradov pri vyrubovaní dane z dedičstva, darovania, prevodu a prechodu nehnuteľností z daňových priznaní podaných v rokoch 1999 až 2001.

Rozpočtovaný schodok tohtoročného verejného rozpočtu dosahuje 36,838 mld. Sk čo predstavuje 3,5 % predpokladanej tvorby hrubého domáceho produktu v objeme 1,053 mld. Sk. Schodok ŠR bol pritom schválený vo výške 38 mld. Sk a prebytok ostatných zložiek verejného rozpočtu v objeme 1,192 mld. Sk. Ostatné zložky verejného rozpočtu však podľa MF signalizujú riziko zhoršenia hospodárenia o 2 mld. Sk a mali by ukončiť hospodárenie s deficitom 974,1 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS