ČLÁNOK
Príjem štátu zo spotrebných daní výrazne vzrástol
1. marca 2001

Príjmy štátneho rozpočtu SR ku koncu februára dosiahli 31,042 mld. Sk, čo znamená plnenie celoročnej projektovanej úrovne na 17,2 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli 36,103 mld. Sk a to je 16,6 % objemu plánovaného na celý rok 2001. Dvojmesačný rozpočtový schodok sa tak medziročne zvýšil viac ako dvojnásobne na 5,061 mld. Sk. V porovnaní s celoročným plánom predstavuje schodok za dva mesiace 13,6 %. Informovalo o tom tlačové oddelenie ministerstva financií SR.

Daňové príjmy sa na celkových dosiahnutých príjmoch za dva mesiace podieľali sumou 24,109 mld. Sk, čo predstavuje približne 15-percentné plnenie celoročného očakávaného objemu. Na dani z pridanej hodnoty štát vybral 9,239 mld. Sk, čo je o 495 mil. Sk viac ako v rovnakom období vlani. Výraznejší medziročný nárast, takmer o 2 mld. Sk, zaznamenal výber spotrebných daní. Príjem štátneho rozpočtu z tohto druhu nepriamych daní za dva mesiace predstavoval 4,672 mld. Sk.

Na daniach z príjmov právnických osôb získala štátna kasa 2,225 mld. Sk, fyzické osoby do formou dane z príjmov prispeli sumou 4,489 mld. Sk. Najvyššie plnenie na úrovni 19,7 % celoročného plánu zaznamenali dane z príjmov z kapitálových výnosov, ako sú úroky, kde sa vybralo 2,461 mld. Sk. Na cle štátny rozpočet zinkasoval 498,2 mil. Sk, na dovoznej prirážke 265,5 mil. Sk. Celkové nedaňové príjmy štátneho rozpočtu predstavovali takmer 7 mld. Sk, čím ročnú rozpočtovanú úroveň splnili na 30 %.

Na celkových výdavkoch štátneho rozpočtu za dva mesiace sa bežné výdavky podieľali takmer 34,830 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu vlani sa zvýšili o 4 mld. Sk a dosiahli tak 17 % úrovne plánovanej na celý rok. Kapitálové výdavky rozpočtu sa ku koncu februára zvýšili medziročne o 488 mil. Sk na 1,274 mld. Sk. Z hľadiska celoročnej plánovanej úrovne to predstavuje plnenie na 8,3 %.

Zákon o štátnom rozpočte ráta pre rok 2001 s príjmami 180,57 mld. Sk a výdavkami 217,765 mld. Sk. Predpokladaný schodok štátneho rozpočtu na tento rok je 37,195 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS