ČLÁNOK
Prieskum NBS preverí finančnú kondíciu slovenských domácností
3. júna 2020

  • odklady splátok robia Národnú banku Slovenska aj finančné inštitúcie „slepými“ ku zhoršovaniu situácie zadlžených domácností
  • za normálnych okolností by NBS napr. na mesačnej báze dostávala informácie o dohliadaných subjektoch. Tými sú najmä platobná disciplína klientov, zlyhané úvery, tvorba opravných položiek či potreba kapitálu na tvorbu vznikajúcich strát. NBS a banky tým nebudú vedieť sledovať rastúce riziká
  • nedostatok relevantných informácií však NBS nezbavuje povinnosti plniť svoje zákonné ciele: zachovať finančnú stabilitu na Slovensku

NBS bude preto vykonávať prieskum na reprezentatívnej vzorke zadlžených domácností, ako veľmi na ne dopadla koronakríza a aká je ich schopnosť splácať úvery. Zároveň aj o tom, ako odhadujú svoje vyhliadky pokračovať v splácaní splátok po skončení splátkového moratória.

Prieskum sa bude konať od júla do decembra každý mesiac.

NBS pri tomto prieskume využije skúsenosti najmä z celo-eurozónového prieskumu HFCS.

 Získané informácie od ľudí považujeme ako dôverné a účasť na prieskume je dobrovoľná. NBS prosí o spoluprácu.

Národná banka Slovenska


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 7. 2020

USD 1,133 0,010
CZK 26,705 0,040
GBP 0,905 0,004
HUF 352,830 0,280
CAD 1,533 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS