ČLÁNOK
Priemyselné zóny nemajú primárne podporovať zamestnanosť
10. mája 2001

Hlavnou myšlienkou zákona o premyslených parkoch nie je podpora zamestnanosti v zaostalých regiónoch. Faktor zamestnanosti bude vláda brať do úvahy až pri rozhodovaní o poskytnutí podpory rovnocenných projektov. Uviedol to zástupca predkladateľa, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Sabol na rokovaní parlamentného hospodárskeho výboru.

Jedným z faktorov podmieňujúcim takýto prístup k výstavbe parkov je podľa neho aj zamedzenie výstavby a finančnej podpory parkov, ak neexistujú spoločnosti so záujmom o podnikanie v danej lokalite. V tomto roku je na výstavbu zón vyčlenených v štátnom rozpočte 500 mil. Sk.

Zdroje na financovanie nákladov pri zriaďovaní priemyselných parkov budú musieť mestá a obce preukazovať prostredníctvom výšky príjmovej časti ich schváleného rozpočtu. Takto by mala byť objektívne stanovená výška reálnych výdavkov obcí. Podľa pôvodného návrhu museli obce preukázať prostriedky minimálne vo výške 30 % z celkových nákladov na výstavbu priemyselnej zóny.

Štát sa na výdavkoch obcí pri zriaďovaní priemyselných parkov bude podieľať sumou maximálne v objeme 70 % vynaložených výdavkov. Ako pre agentúru SITA uviedol po zasadnutí hospodárskeho výboru poslanec Ján Šimko, niektorí poslanci sa snažia znížiť povinnú účasť obce na 15 %. Výbor však neznížil mieru zainteresovanosti obcí na 15 %, pretože ich tak chce motivovať, aby zvýšili svoje snahy o získanie reálnych podnikateľských zámerov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS