ČLÁNOK
Priemyselné podniky vlani s hrubým ziskom 35 mld. Sk
8. apríla 2001

Slovenské priemyselné podniky s počtom pracovníkov viac ako 20 vytvorili za minulý rok hrubý zisk viac ako 35 mld. Sk. Medziročne to predstavuje nárast o 51,1 %. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) Dagmar Hlavatá.

Vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody poklesol zisk medziročne o 37,4 %. V priemyselnej výrobe a ťažbe nerastných surovín hospodársky výsledok medziročne rástol. Tento vývoj spôsobili predovšetkým podniky spracovateľského priemyslu, ktoré evidovali takmer štvornásobný rast rentability meranej ziskom.

Najpriaznivejší stav zaznamenala výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov so 73,8-percentným nárastom zisku na 4,5 mld. Sk. Medzi ďalšie ziskové oblasti patrila najmä výroba ropných produktov, potravín, nápojov, tabaku a produkcia nekovových minerálnych a papierenských výrobkov. Naopak, stratu vykázala ťažba čierneho a hnedého uhlia, výroba strojov a zariadení, produkcia televíznych a rádiových prijímačov a ostatných dopravných prostriedkov. Celková strata týchto výrobcov predstavovala viac ako 2,4 mld. Sk.

V slovenskom priemysle sa vlani vytvorila pridaná hodnota v celkovej výške 216,6 mld. Sk. Medziročne sa tak zvýšila o 14,8 % pri raste predovšetkým v priemyselnej spracovateľskej výrobe o 21,4 %. V ostatných kategóriách priemyslu bol zaznamenaný len minimálny rast. Z celkového objemu pridanej hodnoty vytvorili podniky priemyselnej výroby 72,2 %.

V podnikoch naďalej pokračoval trend zvyšovania pohľadávok, ktoré vzrástli od začiatku roka o 17,5 % na 185,2 mld.Sk. Z toho pohľadávky po lehote splatnosti tvorili 31,9 %. Najväčší objem pohľadávok evidovala priemyselná výroba.

Podniky investovali vlani 72,2 mld. Sk v bežných cenách, čo predstavuje medziročné zníženie o 18,9 %. Viac ako polovicu z tohto objemu predstavoval nákup strojov a zariadení. Firmy takisto investovali viac ako tretinu z tohto objemu do obstarania budov a stavieb. Hmotné investície celkovo tvorili takmer 98 %. Najviac investovali výrobcovia automobilov, strojov a kovov. Nízke investície naďalej pretrvávali v ľahkom a elektrotechnickom priemysle.

Sledované spoločnosti zamestnávali v uplynulom roku 444 tis. pracovníkov. Zamestnanosť tak zaznamenala pokles o 3,5 %. Priemerná mzda sa medziročne zvýšila o 12 % a bola tak na úrovni 12 794 Sk. Produktivita práce z pridanej hodnoty pritom narástla o 18,4 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS