ČLÁNOK
Priemyselná výroba v Taliansku poklesla o 1,8% – ide o najhorší ukazovateľ za ostatné dva roky
15. júna 2001

Priemyselná výroba sa v Taliansku v apríli znížila v porovnaní s marcom o 1,9% a na medziročnom základe, teda v komparácii s aprílom 2000 došlo k jej poklesu o 1,8%, čo predstavuje zníženie hodnoty tohto ukazovateľa na najhoršiu úroveň za ostatné dva roky. Ekonomické spomalenie bolo veľmi signifikantné hlavne v apríli a máji, uvádzajú talianski analytici a dodávajú, že v čoraz väčšom rozsahu sa začína prejavovať previazanosť a závislosť talianskej ekonomiky od americkej. Hospodársky rast na Apeninskom polostrove sa spomalil za prvé tri mesiace roku 2001, najmä v súvislosti so zníženým dopytom po talianskych produktoch v USA. Odhaduje sa, že tempo ekonomického rastu sa v Taliansku spomalí aj v rámci II. kvartálu, pričom treba pripomenúť, že približne 10% z talianskeho exportu smeruje do práve Spojených štátov. Prognózy Európskej komisie uvádzajú, že ekonomický rast v USA dosiahne v tomto roku 1,6% v porovnaní s 5% v roku 2000. Americké zdroje zasa dodávajú, že v USA nemožno očakávať výraznejší obrat v hlavných ekonomických parametroch, čo znamená, že pokles, ktorý trvá už desať mesiacov bude pokračovať prinajmenšom aj v III. štvrťroku 2001.

Postihnuté však nie je iba Taliansko. Dopyt sa znižuje v globálnom meradle a objednávky na priemyselný tovar sa znížili v Nemecku, kde sa zároveň zvyšuje aj miera nezamestnanosti. Nemecko i Francúzsko vykázali nižší ako očakávaný rast v prvom štvrťroku 2001.

EK ešte v apríli revidovala pôvodné rastové dáta za celú eurozónu z 3,2% na 2,8%, no zdá sa, že dôjde k ďalšej úprave hodnôt tempa rastu smerom nadol.

Niektoré analýzy sa však javia pre Taliansko mierne optimisticky. V štúdii Goldman Sachs sa uvádza, že pokles priemyselnej výroby síce bude sprievodným znakom talianskej ekonomiky ešte počas tohto leta, no počas posledných troch mesiacov roku 2001 dôjde k určitému ozdraveniu, čo má byť podmienené opätovným oživením globálneho dopytu. Ak sa tento predpoklad splní, určite budeme môcť hovoriť nielen o optimistickejšej prognóze pre taliansku, ale aj ostatné ekonomiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS