ČLÁNOK
Priemyselná produkcia za osem mesiacov stúpla o 5 %
9. októbra 2002

Index priemyselnej produkcie v auguste medziročne stúpol o 8 %, hlavne v dôsledku jej rastu v ťažbe nerastných surovín o 23,1 % a v priemyselnej výrobe o 11,1 %. Vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody klesla produkcia o 10,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V priemyselnej výrobe najrýchlejšie rástla produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov o 51,7 %. Výrazný prírastok bol aj vo výrobe koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív o 21,5 %, v spracovaní kože a výrobe kožených výrobkov o 21,4 %, vo výrobe inde neklasifikovanej o 19 %, vo výrobe elektrických a optických zariadení o 17,4 %. Najpomalšie rástla produkcia vo výrobe ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 1,4 % a vo výrobe potravín, nápojov a v spracovaní tabaku o 2,7 %. Minuloročnú úroveň nedosiahli spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva o 13 % a výroba chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien o 0,4 %.

Z hľadiska sektorov konečného použitia tempo vývoja zrýchľovalo zvýšenie produkcie vo výrobe predmetov dlhodobej spotreby o 30,9 % a vo výrobe investičných prostriedkov o 23,2 %. Pomalšie ako v priemere rástla produkcia vo výrobe predmetov krátkodobej spotreby o 7,6 %, vo výrobe pre medzispotrebu o 3,1 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 1,4 %.

Za osem mesiacov sa priemyselná produkcia medziročne zvýšila o 5 %, pri raste v ťažbe nerastných surovín o 29,4 % a v priemyselnej výrobe o 6,5 %. Vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody klesla o 6,1 %.

Podľa sektorov konečného použitia najvyšší prírastok produkcie bol vo výrobe predmetov dlhodobej spotreby 34,7 %. Vo výrobe investičných prostriedkov sa zvýšila o 8,8 %, vo výrobe predmetov krátkodobej spotreby o 5,6 %, vo výrobe pre medzispotrebu o 2,8 % a rast produkcie súvisiacej s energetikou dosiahol 1,1 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS