ČLÁNOK
Priemyselná produkcia sa za sedem mesiacov zvýšila o 6,9 %
10. septembra 2003

Priemyselná produkcia sa v júli medziročne zvýšila o 2,2 %, z toho v priemyselnej výrobe o 4,4 %. V ťažbe nerastných surovín pri pokračujúcom poklese bola produkcia o 7,3 % nižšia ako vlani a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 9,3 %. Rast priemyselnej produkcie v júni pritom dosiahol 8,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V priemyselnej výrobe naďalej výrazne rástla produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov, ktorá sa zvýšila o 42,5 % a výroba výrobkov z gumy a plastov vzrástla o 34,9 %. Rast produkcie vo výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných sa spomalil na 7,8 %. Výroba inde neklasifikovaná vzrástla o 5 %, výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov sa zvýšila o 1,9 % a produkcia kovov a kovových výrobkov o 1,8 %. Po dvojmesačnom poklese vzrástla produkcia aj v spracúvaní kože a výrobe kožených výrobkov o 1,1 %.

V júli pokračoval pokles produkcie vo výrobe celulózy, papiera a výrobkov z papiera o 5,5 %. Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrového paliva sa znížila o 3,5 % a výroba chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien o 2,7 %. Nižšia ako pred rokom bola tiež produkcia v spracúvaní dreva a výrobe výrobkov z dreva o 10,4 %, vo výrobe elektrických a optických zariadení o 7,9 %, produkcia vo výrobe textílií a odevov o 7,7 %. Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov klesla o 5,2 %.

Z hľadiska sektorov konečného použitia rast produkcie súvisel s vyššou produkciou investičných prostriedkov o 23,2 % a výrobou pre medzispotrebu o 3,2 %. Klesla produkcia vo výrobe predmetov dlhodobej spotreby o 26,8 %. Spôsobil to pokles spotreby súvisiacej s energetikou o 8,2 % a zníženie výroby predmetov krátkodobej spotreby o 2,4 %

Za sedem mesiacov sa produkcia priemyslu oproti rovnakému obdobiu minulého roku zvýšila o 6,9 %, pri raste v priemyselnej výrobe o 8,9 %. Minuloročnú úroveň nedosiahla v ťažbe nerastných surovín o 3,5 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 0,7 %.

Podľa sektorov konečného použitia najrýchlejšie rástla výroba predmetov dlhodobej spotreby o 23,8 %. Produkcia investičných prostriedkov sa zvýšila o 14,2 %, produkcia pre medzispotrebu o 7,6 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 3,8 %. Nižšia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 1,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS