ČLÁNOK
Priemyselná produkcia sa vlani zvýšila o 4,6 %
12. februára 2002

Výsledky priemyselnej produkcie boli v decembri 2001 najhoršie za celý minulý rok, keď priemyselná produkcia prvýkrát v roku zaznamenala pokles o 0,7 %. Dôvodom bolo zníženie ťažby nerastných surovín o 11,2 % a v priemyselnej výrobe o 1,1 %. Produkcia vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody vzrástla o 3,2 %. V novembri sa priemyselná produkcia zvýšila o 2,7 %, rovnako ako v októbri. Najvyšší rast v minulom roku dosiahla v januári na úrovni 9,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V priemyselnej výrobe pokračoval medziročný pokles produkcie vo výrobe chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien o 12,1 %, tretí mesiac po sebe klesla produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov o 32 % a vo výrobe kovov a kovových výrobkov o 11,8 %. Úroveň decembra 2000 sa nedosiahla aj vo výrobe koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív, kde klesla o 11 %, výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov sa znížila o 8,6 %, výroba inde neklasifikovaná o 7,4 %, výroba výrobkov z gumy a plastov o 4,2 % a v spracovaní dreva a výrobe výrobkov z dreva o 2,2 %.

Pretrvával výrazný rast produkcie vo výrobe elektrických a optických zariadení o 41 %. Zvýšila sa tiež produkcia vo výrobe celulózy, papiera, výrobkov z papiera, vydavateľstve a tlači o 8,3 %, vo výrobe potravín, nápojov a spracovaní tabaku, textilnej a odevnej výrobe zhodne o 6,7 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 0,4 % a v spracovaní kože a výrobe kožených výrobkov o 0,2 %.

Z hľadiska sektorov konečného použitia sa v porovnaní s decembrom 2000 znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 5,3 %, medzispotreba o 3,3 % a produkcia investičných prostriedkov o 2,5 %. Vzrástla výroba predmetov krátkodobej spotreby o 4,6 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 1,9 %.

V roku 2001 sa priemyselná produkcia zvýšila v porovnaní s rokom 2000 o 4,6 % v dôsledku jej rastu v priemyselnej výrobe o 6,3 %. V ťažbe nerastných surovín sa znížila o 2 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody sa o 1,9 %.

Podľa sektorov konečného použitia sa oproti roku 2000 zvýšila výroba investičných prostriedkov o 11,2 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 5,2 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 4,1 %, medzispotreba o 4 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 1,1 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS