ČLÁNOK
Priemyselná produkcia sa medziročne zvýšila o 6,7 %
13. júla 2001

Priemyselná produkcia v máji oproti máju 2000 vzrástla o 6,7 %. Vo vývoji sa premietol jej rast v priemyselnej výrobe (o 9,8 %), pokles vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody (o 6,2 %) a v ťažbe nerastných surovín (o 7,9 %). Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V priemyselnej výrobe bol najvyšší medziročný prírastok produkcie vo výrobe elektrických a optických zariadení (43,2 %), výrobe inde neklasifikovanej (29,8 %), výrobe koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív (24,5 %) a výrobe dopravných prostriedkov (20 %). Najpomalšie rástla produkcia vo výrobe kovov a kovových výrobkov (o 1,1 %). V ostatných odvetviach bol prírastok v rozpätí od 5 % do 15,3 %. Vo výrobe chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien produkcia po sedemmesačnom poklese dosiahla v máji minuloročnú úroveň (rast o 0,2 %). Tretí mesiac po sebe klesala produkcia vo výrobe potravín, nápojov a spracovaní tabaku (o 2,4 %). Za päť mesiacov sa priemyselná produkcia medziročne zvýšila o 6,9 %. Vývoj bol ovplyvnený hlavne jej rastom v priemyselnej výrobe o 10,1 %. Produkcia sa znížila v ťažbe nerastných surovín o 4,9 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 4,4 %. Index priemyselnej produkcie (IPP) vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. IPP sa počíta podľa metodiky platnej v Európskej únii na základe normy o krátkodobých ukazovateľoch. Jeho výpočet je založený na zmene objemu vybraných výrobkov a priemyselných služieb a na dvojstupňovom váhovom systéme. Indexy sú očistené o vplyv počtu pracovných dní. Publikované mesačné indexy sú predbežné a sú spresňované na základe dodatočných informácií. Počet pracovných dní bol v máji zhodný a za päť mesiacov o 1 deň vyšší ako v rovnakom období minulého roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS