ČLÁNOK
Priemyselná produkcia by mala rásť
11. septembra 2000

V nasledujúcich mesiacoch sa dá očakávať silný nárast priemyselnej produkcie, pričom dôvodom rastu by mali byť najmä nízke náklady. „Pozitívny vývoj možno očakávať najmä v oblasti výroby dopravných prostriedkov, kovov, ropných produktov, strojov a zariadení,“ uviedol analytik Československej obchodnej banky (ČSOB) Ľudovít Ódor. „Vysoký zahraničný dopyt spolu s nie veľmi silnou korunou stále vytvára dobré príležitosti pre slovenských exportérov, čo výrazne pomáha dosahovať zlepšenia v zahraničnoobchodnej bilancii,“ dodal.

Podľa slov Vladimíra Kvetana z Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied (SAV), vývoj priemyselnej produkcie v júli roku 2000 svedčí o zlepšovaní výkonnosti slovenského priemyslu. „Súhlasím s myšlienkou, že ďalšie postupné vyjasňovanie majetkových a vzájomných obchodných vzťahov, ako aj úverových podmienok a prílev investícií zo zahraničia, budú pozitívne pôsobiť na vývoj priemyselnej produkcie aj naďalej,“ skonštatoval.

Hlavný vplyv na vývoj v maloobchode má podľa neho vývoj konečnej spotreby obyvateľstva a vývoj konečnej spotreby štátnej správy. Na konečnú spotreby domácností vplýva aj naďalej stagnujúca mzda a nepriaznivý vývoj v zamestnanosti. To spolupôsobí na negatívny vývoj príjmov domácností. Vplyvom deregulácie cien zo začiatku roka 2000 a zmien niektorých daňových sadzieb vzrástli ceny benzínu a niektorých iných tovarov a služieb. „Časť príjmov domácností sa tak presunula na uhrádzanie tohto zvýšenia na úkor súkromnej spotreby,“ skonštatoval.

Podľa Ódora budú maloobchodné tržby naďalej rásť. „Poklesom inflácie na jednociferné hodnoty bude pomaly dochádzať k nárastu reálnych miezd, čo sa prejaví aj v kúpyschopnosti obyvateľstva,“ dodal.

Čo sa týka vývoja vo veľkoobchode, podľa Kvetana výrazný vplyv na pokles objemu veľkoobchodu má stagnácia výkonov v maloobchode, ktoré sú jedným s hlavných dopytov na výkony veľkoobchodu. Ako ďalej uviedol, ďalším výrazným vplyvom je pokles konečnej spotreby štátnej správy, ktorá je uskutočňovaná prevažne veľkoobchodnými dodávateľmi. „Do konca roku predpokladám pokračovanie doterajšieho vývoja ako konečnej spotreby domácností, tak aj konečnej spotreby štátnej správy, s tendenciou mierneho zlepšenia najmä ku koncu roka,“ skonštatoval. Ku koncu roka očakáva tiež postupné zlepšovanie vývoja v maloobchode. Vo vývoji veľkoobchodného predaja je otázny vývoj v stavebníctve a ostatných segmentoch využívajúcich výkony veľkoobchodu.

Stavebníctvo má však podľa Ľ. Ódora to najhoršie za sebou. Avšak pri súčasných nízkych základoch sa podľa neho o významnom zlepšení nedá hovoriť. Ako skonštatoval prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) František Slávik, ak by sa udržal súčasný trend, tento rok bude odvetvie stagnovať. „Podľa návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok sa nedá hovoriť o záujme vlády podporiť investičné stavebníctvo,“ komentoval prezident.

Priemyselná produkcia v SR v júli medziročne vzrástla o 13,4 %. Toto číslo je však významne poznačené metódou očisťovania od rozdielneho počtu pracovných dní. Neočistená hodnota pritom predstavuje 8 %. Tržby v maloobchode v stálych cenách vzrástli v júli medziročne o 1,5 % na 40,7 mld. Sk. Vo veľkoobchode naopak pokračoval pokles tržieb. V porovnaní s júlom 1999 sa znížili v bežných cenách o 10,4 % na 57,6 mld. Sk. Stavebná produkcia v júli medziročne vzrástla o 2,5 % na 6,3 mld. Sk. Vývoj ovplyvnil najmä rast produkcie na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách o 7,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS