ČLÁNOK
Priemysel zaznamenal mierne zvýšenie zamestnanosti
9. apríla 2001

Počet zamestnancov v priemysle SR zaznamenal vo februári druhý mesiac po sebe rast, medziročne o 0,3 %. Pokračoval aj medziročný rast zamestnanosti v odvetví nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 1,9 % a vo veľkoobchode o 0,2 %. Tendencia medziročného poklesu zamestnanosti pretrvávala v maloobchode, kde sa počet pracovníkov znížil o 10,4 %, v stavebníctve (pokles o 2,1 %) a v pošte a telekomunikáciách (o 1,8 %). V doprave nedosiahla zamestnanosť minuloročnú úroveň tretí mesiac po sebe, pričom oproti februáru 2000 bola nižšia o 1,1 %. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR.

V priemere od začiatku roka sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil počet zamestnancov v odvetviach nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 2,1 % na 122,4 tis. osôb, vo veľkoobchode o 1,5 % na 151,4 tis. osôb a priemysel zvýšil počet pracovníkov o 0,3 % na 549,4 tis. osôb. Najvyšší relatívny pokles zamestnanosti bol v maloobchode o 7,8 % na 215,5 tis. osôb. V stavebníctve sa znížila zamestnanosť o 2,8 % na 118,4 tis. osôb, v pošte a telekomunikáciách o 1,4 % na 34,6 tis. osôb a v doprave o 0,7 % na 99,6 tis. osôb.

Priemerná nominálna mesačná mzda bola vo februári vo všetkých vybraných odvetviach vyššia ako vo februári 2000. Najrýchlejšie rástla vo veľkoobchode o 12,5 % a v priemysle o 10 %. V pošte a telekomunikáciách sa zvýšila o 8,3 %, stavebníctve o 6,6 %, v odvetví nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 6,5 %, doprave o 3,4 % a maloobchode o 1,5 %.

Po zohľadnení vývoja spotrebiteľských cien reálna mzda medziročne vzrástla vo veľkoobchode o 5,4 %, v priemysle o 3,1 % a pošte a telekomunikáciách o 1,5 %. Znížila sa v odvetviach maloobchod o 4,9 %, doprava o 3,1 %, nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 0,2 % a stavebníctvo o 0,1 %.

V priemere od začiatku roka priemerná nominálna mesačná mzda oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástla v priemysle o 12,3 % na 12 103 Sk, vo veľkoobchode o 12,1 % na 11 153 Sk, stavebníctve o 8,4 % na 9 985 Sk, pošte a telekomunikáciách o 7,4 % na 13 216 Sk, nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 5,9 % na 11 879 Sk, doprave o 4,8 % na 11 822 Sk a v maloobchode o 3,3 % na 8 625 Sk.

Reálna priemerná mesačná mzda prevýšila minuloročnú úroveň v priemysle o 4,8 %, vo veľkoobchode o 4,6 %, v stavebníctve o 1,1 % a v pošte a telekomunikáciách o 0,2 %. Nižšia ako pred rokom bola v maloobchode o 3,6 %, doprave o 2,2 %, a v odvetví nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 1,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS