ČLÁNOK
Priemysel vykazuje pokles záväzkov po lehote splatnosti
3. decembra 2000

Záväzky v priemysle po lehote splatnosti za prvý polrok 2000 zaznamenali pokles o 15,6 mld. a k 30. júnu dosiahli úroveň 52,72 mld. Sk. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR. Pokles o 1,49 mld. Sk zaznamenal aj objem pohľadávok po lehote splatnosti, keď koncom júna ich objem v priemysle dosiahol úroveň 68,1 mld. Sk.

Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností najvýraznejšie zlepšenie v záväzkoch po lehote splatnosti bolo v priemyselnej výrobe. Najväčší vplyv na zlepšenie mali výrobcovia strojov a zariadení, ktorí znížili svoje záväzky po lehote splatnosti za prvý polrok takmer o 13 mld. Sk. Pod výrazný pokles záväzkov po lehote splatnosti v prvých šiestich mesiacoch tohto roku sa podpísal aj pokles v oblasti výroby potravín a nápojov o 886 mil. Sk, odvetvie výroby celulózy a papiera znížilo tieto záväzky o 682 mil. Sk a výroba kovov o 542 mil. Sk. Naopak výroba a rozvod elektriny plynu a vody zaznamenala nárast načas nesplácaných záväzkov takmer o 800 mil. Sk.

Vo vývoji pohľadávok po lehote splatnosti možno pozorovať taktiež mierne zlepšenie, pod ktoré sa najväčšou mierou podpísala priemyselná výroba. V rámci nej poklesli pohľadávky po lehote splatnosti najviac vo výrobe kovov o 1,8 mld. Sk. Táto skutočnosť môže súvisieť s priebehom konsolidácie najväčšieho hutníckeho podniku v SR. Naopak medzi odvetvia s nárastom pohľadávok po lehote splatnosti v rámci priemyselnej výroby patrí výroba potravín, nápojov spolu so spracovaním, kde tieto pohľadávky vzrástli v priebehu prvého polroka o 525 mil. Sk. Negatívny vývoj zaznamenalo aj odvetvie výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody, kde nárast pohľadávok po lehote splatnosti predstavoval za prvých šesť mesiacov 1,36 mld. Sk.

Údaje ministerstva hospodárstva vychádzajú z podkladov Štatistického úradu SR a zahŕňajú organizácie s viac ako 20 pracovníkmi. Poskytnuté údaje sú kumulované podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností a sú predbežné. Konečné údaje o výške záväzkov a pohľadávok je možné získať až z ročných uzávierok, kde sú však najčerstvejšie konečné údaje k dispozícii iba za rok 1998.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS