ČLÁNOK
Priemerná úroková miera z úverov sa znížila na 19,08 %
31. augusta 1999

Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil podľa predbežných údajov s prebytkom 13,7 mld. Sk. Uviedla to Národná banka Slovenska v menovom vývoji za júl 1999.

Cenová úroveň meraná indexom spotrebiteľských cien sa v júli v dôsledku zvýšenia štátom regulovaných cien medzimesačne zvýšila o 5,8 %. Medziročná miera inflácie tak dosiahla výšku 13,6 %, čo je však vzhľadom na zvyšovanie regulovaných cien akceptovateľný a očakávaný vývoj. Ministerstvo financií SR navýšilo emisiu štátnych eurobondov na medzinárodných finančných trhoch, čo pôsobilo na ďalší pokles domácich úrokových sadzieb. „Vývoj výmenného kurzu slovenskej koruny bol stabilný s trendom postupného posilňovania,“ konštatuje NBS.

Celkové devízové rezervy NBS poklesli oproti júnu o 88,4 mil. USD. Ich stav k ultimu júla vo výške 2, 864 mld. USD zodpovedal 2,7-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvý polrok 1999.

Peňažná zásoba M2 (vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1999) medzimesačne vzrástla o 8,8 mld. Sk a dosiahla 492,9 mld. Sk. Jej medziročný rast prestavoval 7,3 %. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, vzrástli v júli o 7,7 mld. Sk.

Celkový stav úverov k ultimu júla bol 411,7 mld. Sk. Medzimesačný pokles dosiahol 2,1 mld. Sk, pričom korunové úvery poklesli o 0,8 mld. Sk a úvery v cudzej mene o 1,3 mld. Sk. Medziročný rast celkových úverov predstavoval 6,9 %, z toho úverov podnikom a obyvateľstvu 6,0 %. Priemerná úroková miera z úverov čerpaných v júni sa znížila o 0,40 bodu na 19,08 % a priemerná úroková miera zo stavu úverov dosiahla 15,78 %. Bežné hospodárenie štátneho rozpočtu ku koncu júla skončilo deficitom 11,2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS