ČLÁNOK
Priemerná suma cerpaných úverov bola vlani 61 mld. Sk
16. apríla 2003

Priemerná suma cerpaných úverov dosiahla vlani na Slovensku 61 mld. Sk, co je o 8,0 mld. Sk viac ako v roku 2001. Najväcší rozsah mali opät krátkodobé úvery, ked predstavovali 53,4 mld. Sk. Z hladiska úverovaných subjektov poskytli banky 52,4 % podnikom s rozhodujúcou zahranicnou úcastou a 28,8 % domácim podnikatelom. Vyplýva to z hodnotenia financných trhov, ktoré vypracovala Národná banka Slovenska (NBS).

Podiel rozvojových úverov zostal aj vlani nízky a tvoril len 4,5 %. Najväcší podiel mali prevádzkové úvery 69,5 % a v rámci nich krátkodobé prevádzkové úvery. Úvery poskytnuté v rámci stavebného sporenia mali podiel 5,8 % a hypotekárne úvery 1,2 %.

K najvýraznejšej zmene priemerných cien úverového trhu došlo po zmene úrokových sadzieb NBS v novembri 2002. Ceny úverov v obidvoch mesiacoch klesli, ale výraznejšie až v decembri. Priemerná cena úverov do jedného roka, ktorá bola v októbri 9,41 %, bola v novembri 8,23 % a decembri už 7,50 %. Priemerná úroková sadzba dlhodobých úverov klesla v tom istom období z októbrovej úrovne 10,28 % na 9,46 % v decembri.

Riziková prémia, ktorá je súcastou celkovej úverovej ceny, bola v skupine úverov do jedného roka vo výške 1,4 % a klesla o 0,1 percentuálneho bodu. Riziková prémia pri úveroch nad jeden rok bola 2,3 % a podla NBS nepoukazuje na zmenu v hodnotení kvality úverovaných subjektov. „V posudzovaní dlhodobej ekonomickej pozície klientov sú banky nadalej opatrné,“ konštatuje NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS